Lige før påske fik vi det glade budskab, at vi er blevet prækvalificeret til at byde på renoveringen af Smørum Gårdhuse.

Det er en helhedsrenovering af den type, som vi igennem en længere årrække har specialiseret os i at udføre, og som vil tage os ind i stort set alle bygningsdele af et nedslidt byggeri fra midten af 1970’erne.

137 boliger skal renoveres med støtte fra Landsbyggefonden, og da der er tale om en gennemgribende indsats, indeholder opgaven også et større genhusningsprojekt.

Sagen udføres for Egedal Boligselskab v/KAB med et rådgiverteam bestående af Wissenberg og Vandkunsten.

Vi afgiver tilbud i maj måned.