Det er efterhånden en veletableret sandhed, at etagebyggeri af træ kan blive et af byggebranchens væsentligste bidrag til at nedbringe CO2-udledningen – og det er nøjagtigt det formål, som det EU-støttede projekt arbejder målrettet med at understøtte

Build-in-Wood samler nogle af det internationale træbyggeris førende specialister, og projektet er opbygget som en iterativ innovationsproces, der igennem 11 work packages gennemfører markedsanalyse, udvikling, prototype, performance test, pilotprojekt og demonstration inden for flere felter.

Adserballe & Knudsen er indbudt af Teknologisk Institut for at bidrage med ekspertise i udførsel, og har som entreprenør en bærende rolle, når der skal udvikles markedsparate løsninger.

Projektet løber frem til 2023, og du kan følge med i udviklingen på nedenstående links.

Læs mere her.

Få marts-udgaven af projektets spamfri nyhedsbrev her.