Besøg fra fremtidens tømrersvende

Et hold tømrerelever fra NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN i Rødovre besøgte i går byggepladsen på Ringparken i Roskilde.

Temaet for dagens møde var arbejdsmiljø, og de i alt 16 elever fik først en introduktion til sagen i byggelederskuret, leveret med kaffe og kage, og derefter en rundvisning på byggeriets første etape.

De fik både set nogle skrællede tagflader og serveret nogle gode råd fra arbejdsmiljøkoordinator Heidi Hallengreen, byggeleder Jakob Hemmingsen og arbejdsmiljøchef Jesper Yttesen.

”Vi blev taget virkelig godt imod, og Heidi, Jakob og Jesper var dygtige til at fortælle om både opbygning af byggepladsen, anvendelsen af tekniske hjælpemidler og arbejdet med miljøfarlige stoffer.”

”Eleverne blev taget imod som voksne mennesker, og Adserballe & Knudsens folk var gode til at gå ind i diskussioner med dem om de virksomhedsopgaver, de laver på skolen.”

Det fortæller tømrerfaglærer Preben Darre, der havde taget initiativ til besøget.

I hans øjne gør det en stor forskel, at eleverne både kan komme i dialog med fagfolk og på egen krop mærke hverdagen på en større byggeplads.

”Selv om alle eleverne har en lærlingeplads, så er det typisk på mindre byggesager. Det er godt for dem at se en af de her store sager, hvor arbejdsmiljø ikke er andenrangs, men tværtimod er et planlagt, veltilrettelagt arbejde, der bliver taget meget alvorligt.”

For arbejdsmiljøchef i Adserballe & Knudsen, Jesper Yttesen, er det vigtigt, at virksomhederne understøtter netop tømrerlærlinge i at sige fra over for dårligt arbejdsmiljø.

“Det kræver noget erfaring at vide, om et stykke arbejde er farligt, og det kræver især erfaring at sige fra over for det. Derfor er det vigtigt, at de unge ved, hvem de kan henvende sig til,” fortæller han.

Hvis lærlinge eller andre oplever utrygge arbejdssituationer, så er rådet fra Jesper, at de ringer til skolen, Arbejdstilsynet eller deres fagforening.

På Ringparken renoverer Adserballe & Knudsen 593 boliger i en helhedsplan for Boligselskabet Sjælland.

Sagen består bl.a. af udskiftning, opretning og isolering af tagflader inkl. spidskviste og ovenlys.

Herudover indeholder sagen miljøsanering, facaderenovering, udskiftning af installationer, sammenlægnings- og tilgængelighedsboliger samt terrænarbejder.