Genanvendelse på græsrodsniveau

På Læhegnet i Albertslund har konstruktørpraktikant Sten Bjerre taget initiativ til et lokalt genanvendelsesprojekt. Interimstræ og beskadigede byggematerialer bliver indsamlet på pladsen og videreformidlet til værdige aftagere. Lige nu er projektet i høj grad drevet af interessetimer, men Sten øjner muligheden for på sigt at skabe en bæredygtig forretning.

Mere end 10 kilometer interimstræ, pex-rør i lange baner, paller fulde af beskadiget gasbeton og mursten med fejlpatinering. Det er nogle af de materialer, som Sten Bjerre indtil videre har indsamlet til genanvendelse.

Lige nu kræver projektet mange timer, som Sten lægger ved siden af sine andre opgaver. Det samme gør sig gældende for pladsmanden, mureren, tømreren og de andre folk på pladsen, der hjælper til med indsamlingen, selv om det hverken står i deres kontrakt eller giver nogen ekstra belønning. Ifølge Sten kan det kun lade sig gøre, fordi samarbejdet er velfungerende i Albertslund.

”Byggeriet på Læhegnet går godt, så når jeg siger til alle fagene, at vi har gang i det her projekt, vil de gerne være med. Det kan du ikke prissætte, men det er det, der gør, at de her ting kan lade sig gøre,” siger Sten Bjerre.

Fra affald til kunst
Sten er selv fra Albertslund og bor godt fire minutter fra skurbyen. Han har taget kontakt til en række daginstitutioner, som med jævne mellemrum kommer og henter afdækningstræ. På de godt 8.000 m2, som de to karréer på Læhegnet udgør, genereres der godt tre kilometer træ efter Stens beregninger. Dem kan institutionerne frit afhente.

”Jeg synes, at det er fedt, når en børnehave kommer og henter træ, fordi jeg ved, at de med det samme går i gang med at bygge legeplads. Det ville være fedt at bruge projektet til at understøtte håndværkertraditionerne. Hvis man kunne indgå et samarbejde med alle sløjdlærerne i Albertslund Kommune, skulle jeg nok sørge for, at de kunne komme og hente træ til alle.”

Det psykiatriske hospital Sct. Hans i Roskilde er også en del af aftagergruppen. De afhenter materialer til brug i kunstprojektet Maskine Maskine, som udstiller kunst fra patienterne.

”Vi havde seks-syv paller beskadiget gasbeton, som skal bruges til at udsmykke ’grædemure’ i København. De fattes penge, og det er ikke konkurrenceforvridende at hjælpe nogen med at realisere et projekt, der ellers ikke ville blive til noget. Vi tjener heller ikke penge på det, men jeg synes, at jeg hjælper A&K med en social og bæredygtig profil. Det, synes jeg, er megafedt.”

Der skal være målbare parametre
I dag er projektet som nævnt afhængigt af en masse interessetimer fra Sten og underentreprenørerne, men på et tidspunkt skal projektet kunne stå på egne ben, hvis det skal være holdbart i længden.

”Hvis man skal have en kontinuerlig afsætning af materialer, kan du ikke kun arbejde med det frivilligt, for det kræver jo ressourcer, som skal dækkes. Men hvis du går ind i det med en bundlinje-tankegang om at tjene penge her og nu, så kan det ikke lade sig gøre. Hvis vi har 10 byggepladser, der gør det efter en formaliseret drejebog, så har du måske noget, der kan lade sig gøre. Så kan vi anslå den årlige volumen, der gør det muligt for os at indgå nogle samarbejder”.

Én model er altså at skabe forretning ud af de genanvendte materialer, men konceptet kan også få en brand-mæssig værdi, ligesom at det kan tænkes at have effekt som konkurrenceparameter i forbindelse med tilbudsafgivning.

Hvis man har en model for systematisk genanvendelse, giver det mulighed for at tilføje en grøn dimension til projekter, der ellers ikke har så meget fokus på bæredygtighed. Det vigtige ifølge Sten er i hvert fald, at effekten på den ene eller anden måde kan dokumenteres.

”Der skal være et målbart parameter, før folk begynder at tage det alvorligt. I byggebranchen skruer du ikke en skrue i, uden at den er prissat, og derfor sker de her ting ikke af sig selv.”

Videreudvikling af projektet
Sten arbejder videre med sit projekt. Han er optaget af, at konceptet ikke bliver konkurrenceforvridende over for eksempelvis trælasthandler, og at man ikke tager arbejde fra sine nærmeste samarbejdspartnere. Det kræver dialog med modtagere, underentreprenører og samarbejdspartnere, som fortsætter i den kommende tid.

Kontakt A&K’s kommunikationsafdeling hvis du er interesseret i deltage i projektet som bidragsyder eller materialemodtager.