Samarbejde og sikkerhed går hånd i hånd på Solbjerg Have

På Solbjerg Have har byggeledelsen og formændene samarbejdet om at udvikle et projektredskab, der giver et fælles overblik over sagens udvikling. Den fælles model giver opbakning til tidsplanen, den giver fleksibilitet i hverdagen, og den sikrer, at tingene bliver gennemført efter aftale.

”Udbuddet siger, at vi kun må arbejde i tidsrummet 8-16, at vi ikke må arbejde i weekenderne, og at der ikke må være aktiviteter i boligerne før og efter påske og jul. Det gør det ret svært at indhente ting, så vi arbejder ikke med uforudsete hændelser herude.”

Sådan siger projektchef Martin Lindberg Rasmussen om de betingelser, der er på den store renovering af Solbjerg Have. Når tiden er begrænset, stiller det store krav til samarbejdsviljen og fleksibiliteten hos sagens parter, så det er muligt at flytte aktiviteter rundt, når behovet og ikke mindst muligheden byder sig. Det er vigtigt, at nedriveren lige kan mande op den ene uge, og at mureren kan flytte en arbejdsgang ugen efter, hvis der pludselig er noget arbejde, der skal indhentes.

At etablere et godt samarbejde handler ikke bare om produktivitet. En god dialog på pladsen kan bidrage til både at øge sikkerheden og sænke konfliktniveauet.

”Lige så snart der ikke er styr på tingene, så kommer man bagud, og så stiger konfliktniveauet. Når folk har for travlt, så er sikkerheden det første punkt, der bliver lempet på. Hvis du er presset, så stiger tendensen til at springe over, hvor gærdet er lavest.”

Daglige formandsmøder

På Solbjerg Have går 75 mand rundt mellem 1.000 beboere, så det er især de indvendige arbejder, der stiller krav til koordinering. De daglige formandsmøder med byggelederne Joachim Nielsen og Anders Aagesen er derfor helt centrale for styringen. I dag arbejder de med et stort fælles afkrydsningsskema for hver blok, men inden da havde de forsøgt sig med alle mulige tiltag, og det tog lang tid, før det fandt sin form.

”Jeg startede med at lave en tidsplan, som vi fulgte op på én gang om ugen, men det var ikke nok. Så begyndte vi at holde formandsmøder, men når vi havde 60-70 boliger i gang samtidig, og vi skulle gennemgå dem alle sammen én ad gangen, så tog det jo en evighed, og ingen fik noget ud af det,” siger Martin.

De fik lavet et nyt skema, der fokuserede på stop-aktiviteterne frem for at gå i detaljen med alle delprocesser. På den måde kunne de barbere det hele ned til et A3-ark for hver blok.

”Den interne koordinering fungerede ikke særligt godt før i tiden, men det er blevet pisset ud i sneen, at det er vigtigt at følge den plan, der er lagt, selv om det godt nogle gange kan virke modstridende ude i opgangene. Det har kostet lidt blod, sved og tårer at gøre det på den måde, men eftersom vi har gjort det i samarbejde med formændene, er der større opbakning til det. De har selv været med til at udarbejde det. Vi har sådan set bare skematiseret det.”

Man skal hjælpe sin næste

Søren Maahr Hansen er formand i PSN, og selv om han synes, at det kan blive lidt af en kaffeklub nogle gange, så mener han også, at formandsmøderne bidrager til at skabe et overblik over sagen. For mange håndværkere har kun fokus på deres egen entreprise, men her kan man rødt, gult og grønt på hvidt kan se, hvordan ens arbejder hænger sammen med andres.

”Nogle håndværkere kigger kun på deres egne ting. Du skal ikke kun kigge på din egen farve i skemaet. Du skal vide, hvem der er afhængig af dig. Det vigtige er, at du kigger ud over din egen entreprise og hjælper ham, der kommer efter dig i tidsplanen.”

Den perfekte byggeplads findes ikke

Ole Bæhring er formand for A&K’s tømrersjak, og han mener, at det letter tingene i hverdagene, når man lærer hinanden at kende.

”Man bliver mere imødekommende over for hinanden, når man har stået og drukket kaffe sammen om morgenen. Du vil helst ikke slås med dine venner jo. Jeg synes generelt, at håndværkerne herinde er gode til at omgås hinanden. Folk har en god dialog, for de ved alle sammen godt, at det drejer sig om at få det lavet færdigt.”

”Den perfekte byggeplads findes ikke. Så skal du nok over til NASA og bygge måneraketter. Selv på nybyggeri opstår der jo også ting og fejl. Den ideelle byggeplads findes ikke, men det betyder ikke, at man ikke skal tilstræbe at opnå den alligevel.”

At holde balancen

Martin Lindberg Rasmussen er enig i, at der ikke findes en ideel proces. Arbejdet handler om at tilpasse sig nye omstændigheder løbende, og jo bedre samarbejdet er, jo lettere er den opgave at udføre.

”Den ene uge er der for mange tømrere og for få elektrikere, ugen efter er det omvendt, og den tredje uge er der sygdom. Man kan planlægge herfra og til evigheden, men man kan ikke gøre noget, hvis alle har spist den samme dårlige leverpostej og fået roskildesyge. Opgaven er hele tiden at holde balancen, og det er det, som vi forsøger at gøre oppe i skuret.”