På dagen vendte administrerende direktør Morten L. Hansen kortvarigt tilbage til sit ophav som murer, da han indmurede en grundsten med inskriptionen ”Virkelyst”. Ordet udtrykker en kerneværdi hos Adserballe & Knudsen, og stenen er nu permanent placeret i murværket i byggeriets facade.

Bag den nyopførte skalmur står de massive CLT-elementer, som indvendigt kommer til at fremstå rå i det færdige byggeri. Deltagerne ved rejsegildet fik lejlighed til at gå rundt i lokalerne og mærke træet og inspicere samlinger og overflader, mens de diskuterede alt fra fugtløsninger til brandbeklædning og blowerdoor-tests.

Tømrerne er i gang med at montere loftunderlag i gips, og i løbet af ugen påbegyndes arbejdet med at etablere undergulv. Tilbygningen, der er opført med tagkassetter, forbinder to eksisterende bygninger på grunden. Der er forventet indflytning i starten af det nye år.

Det er arkitekt Helene Vang-Lauridsen fra Tegnestuen Alfa, der har tegnet det nye hus, og vores gode samarbejdspartner Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører FRI fra rammeaftalen med Boligselskabet Sjælland er rådgiver på sagen.