Rejsegilde på hovedkontoret

Den 28. oktober var der rejsegilde på Ryttermarken. I Farum fejrede vi tilbygningen til vores hovedkontor, som opføres med CLT-elementer som det konstruktionsbærende materiale.

På dagen vendte administrerende direktør Morten L. Hansen kortvarigt tilbage til sit ophav som murer, da han indmurede en grundsten med inskriptionen ”Virkelyst”. Ordet udtrykker en kerneværdi hos Adserballe & Knudsen, og stenen er nu permanent placeret i murværket i byggeriets facade.

Bag den nyopførte skalmur står de massive CLT-elementer, som indvendigt kommer til at fremstå rå i det færdige byggeri. Deltagerne ved rejsegildet fik lejlighed til at gå rundt i lokalerne og mærke træet og inspicere samlinger og overflader, mens de diskuterede alt fra fugtløsninger til brandbeklædning og blowerdoor-tests.

Tømrerne er i gang med at montere loftunderlag i gips, og i løbet af ugen påbegyndes arbejdet med at etablere undergulv. Tilbygningen, der er opført med tagkassetter, forbinder to eksisterende bygninger på grunden. Der er forventet indflytning i starten af det nye år.

Det er arkitekt Helene Vang-Lauridsen fra Tegnestuen Alfa, der har tegnet det nye hus, og vores gode samarbejdspartner Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører FRI fra rammeaftalen med Boligselskabet Sjælland er rådgiver på sagen.