“CLT er et reelt bidrag til en realistisk omstilling”

Træ.dk har interviewet udviklingschef Jakob Kock til serien “Seks skarpe om træ”. Som specialist i Adserballe & Knudsen har han blandt andet stået i spidsen for at udvikle og teste løsninger inden for brand, fugt og lyd, som har været blandt udfordringerne ved at introducere CLT på det danske marked.

Jakob Kock er certificeret passivhus designer og DGNB-konsulent og har i en årrække været foregangsmand for den bæredygtige omstilling i den udførende del af byggebranchen.

1. Hvad kan træ som andre materialer ikke kan?
Træ er et materiale, som vi kan plante, ”høste” og genbruge, hvilket i sig selv adskiller det fra mange andre materialer, som kræver stor bearbejdning, før det er brugbart. At træ så samtidig er yderst velegnet som konstruktivt element og bidrager positivt til indeklimaet er jo ren win-win. Der er også en stigende interesse herhjemme for selve håndværket og materialiteten. Vi kan jo se, at der kommer flere snedkere, og jeg tror, at der er en større forståelse for træets taktile kvaliteter.

2. Hvorfor er det vigtigt at bruge træ?
Fordi træ er et fornybart, varmt og organisk materiale, som kan indgå i cirkulære processer. Man skal sikre, at det er bæredygtigt træ, der anvendes, men i Europa øges nettoproduktionen af træ hvert år, så det er principielt set uproblematisk.

3. Hvad er i dine øjne det mest succesfulde træprodukt?
Jeg bliver nødt til at sige CLT, som vi selv bygger med i Adserballe & Knudsen. Der er mange gode intentioner i branchen, men det nytter ikke noget, hvis det ikke er realistisk. CLT er i mine øjne det mest succesfulde træprodukt, fordi det er et reelt bidrag til en realistisk omstilling. Det kan på stor skala erstatte de materialer, som vi traditionelt anvender i byggeriet. Vi har dokumentationen på plads, og man kan jo se, at efterspørgslen i branchen stiger kraftigt. Det er ikke et luftkastel eller en vision, som kræver dramatisk omvæltning. Det er noget, som vi kan gå i gang med at anvende med det samme.

4. Hvad er den største udfordring ved at øge brugen af træ?
I byggebranchen har udfordringen først og fremmest været at finde løsninger, der lever op til kravene for fugt, lyd og tæthed. Dernæst handler det om at finde de visionære kræfter, der er villige til at bevæge sig ud i ukendt territorium. Vi er en traditionsbunden branche, så de fleste vil helst bare bygge, som vi altid har gjort. Der opstår hurtigt problemstillinger vedrørende ansvar, når man introducerer nye metoder, og det kan gøre nogle parter tilbageholdende.

5. Har træ og træprodukter en fremtid?
Det har en enorm fremtid. Der er ingen tvivl om, at det er kommet helt i front på bæredygtighedsdagsordenen sammen med genanvendelse og klimabelastning. Der kommer flere og flere eksempelprojekter, som demonstrerer over for omverdenen, at det rent faktisk kan lade sig gøre.

6. Kan træ bidrage positivt til klimaet?
Træ har et veldokumenteret positivt bidrag til CO2-regnskabet, og i vores branche har materialet et enormt potentiale, fordi det i stor stil kan erstatte fossile materialer. Jeg er ikke af den overbevisning, at vi skal holde op med at bygge i stål og beton, men vi skal være meget mere bevidste om, hvordan den fulde værdikæde ser ud. Vi behøver ikke at kalde det cradle-to-cradle, men vi skal sørge for en væsentligt højere grad af genanvendelse af alle materialer i processen. Det indebærer, at vi både skal sørge for at bruge mere genbrugsmateriale, og at vi skal opføre vores byggerier på en måde, så de anvendte materialer fremadrettet kan komme tilbage i systemet.

Læs originalartiklen her.