Tilbage til det tillidsbaserede samarbejde

Adserballe & Knudsens afdeling for Håndværk udfører i disse år en række fagentrepriser for totalentreprenøren KPC. Dennis Kensø leder afdelingen, og han går ind i sine samarbejder med en indstilling om, at tillid er fundamentet for både fremdrift og kvalitet. Det gælder for både totalentreprenøren og tømrersjakket, og derfor har han faste og langvarige samarbejder med begge parter. Her fortæller Dennis og tømrerformand Jesper Pedersen om samarbejdet.

Knap halvdelen af Adserballe & Knudsens i alt 60 tømrere er tilknyttet sektionen Håndværk, og for tiden er de fordelt på tre fagentrepriser for KPC: Scanport Hotel ved lufthavnen, Hotel Comwell i Nordhavn og Teglholmen Piers. Det er tre ud af i alt syv sager, som Håndværk har udført for KPC over de sidste tre år.

Denne type faste samarbejder mellem virksomheder er efterspurgt i byggebranchen, fordi de leverer gode resultater. Selv om der er tale om nye projekter hver gang, er der gentagelseseffekter at høste på den lange bane.

Sagerne er vundet efter almindelig forhandling, men tømrerne i Håndværk har sat sig i en god position ved kontinuerligt at levere med troværdighed, effektivitet og kvalitet. Det forklarer projektchef Dennis Kensø.

”KPC vælger en entreprenør, som de har tillid til kan løse opgaven og bygge i høj kvalitet inden for den aftalte tid, og hvis vi gør det, så får vi frihed til at udføre vores arbejde, og vi får lov til at komme igen og regne på flere sager.”

Ikke alle mulige opfindelser undervejs
Både tømrere og byggeledelse agerer hjemmevant inden for de arbejdsgange og procedurer, der gør sig gældende på KPC-sager. Samtidig kommer de med en fleksibel indstilling i dagligdagen, der bidrager til at skabe tillid mellem parterne.

For Dennis er den fleksibilitet altafgørende. Ifølge ham kan man ikke etablere et tæt samarbejde, hvis man stopper arbejdet eller skriver ekstraregninger ud, hver gang der mangler en detalje i tegningerne.

”De har tillid til, at vi løser de udfordringer, der opstår, og at vi ikke kommer med alle mulige opfindelser undervejs. På nogle sager vil du høre folk sige: ’Hov, der er et 200 mm trin her, hvordan skal jeg få denne her maskine henover?’ Der bukker vi bare alurampen og kommer videre med det,” siger Dennis Kensø og fortsætter:

”Når KPC entrerer med os, så ved de, at de har med voksne mennesker at gøre, der tager ansvar for det arbejde, der udføres. Vi er ikke dem, der stopper arbejdet, hvis vi ser udfordringer med bygbarheden eller de arbejdsmiljømæssige beskrivelser. Vi tager dialogen, vi finder en rationel løsning, og vi får opgaven løst.”

Økonomien er ikke alt
Grobunden for den gode relation til KPC er den fælles indstilling om at sikre fremdriften. Når Dennis ikke kommer rendende hele tiden, så får han også lidt længere snor den anden vej. KPC giver ikke ved dørene, men de har ikke et ensidigt fokus på økonomi, der betyder, at Dennis og sjakket skal stå med hatten fremme, hver gang de vil have noget igennem.

Der er en økonomisk ramme, og tilliden er med til at bestemme omfanget af den ramme. Det betyder også, at Dennis kan sætte tiltag i gang, som måske vil koste totalentreprenøren ekstra, men som sikrer fremdriften i projektet. Det kan man gøre, når man ved, at enhver problemstilling ikke fører til en hårknude af konflikter, men at begge parter udviser åbenhed.

”Når der bygges, så bygges der. Jeg kan i dag godt finde på at sætte aktiviteter i gang, selv om de ikke er clearet økonomisk. Måske flager jeg det lige, men jeg ved også, at KPC typisk vil være lydhøre over for det, da de godt ved, at jeg ikke kommer med noget, der ikke er hold i,” siger han og fortsætter:

”At man har et godt forhold, betyder ikke, at der aldrig er udfordringer og sværdslag, når økonomien skal gøres op. Det vil der altid være.”

90 procent tilfreds
Udfordringer og sværdslag er fint, så længe der er en indbyrdes tillid til, at de nok skal nå frem til en løsning, hvor alle parter kan se sig selv i spejlet. Den samme indstilling gør sig gældende i relationen mellem Dennis og Jesper Pedersen, der er formand for sjakket på Hotel Comwell i Nordhavn. Her har de mandet op med folk ude fra Lavetten, så de i dag er et sjak på 10 svende og en lærling.

Alle Jespers sager for A&K har været i Dennis Kensøs sektion, og over årene har de to udviklet et godt samarbejde, fordi de ser ret ens på tingene.

”Når man arbejder sammen i længere tid, udvikler man en gensidig respekt og tillid. Så vil du gå længere for den anden part, end du ellers ville gøre. Med Dennis ved jeg, at vi nok skal finde en løsning, selv om vi først bliver enige om en uge. Det er ikke blevet nemmere at finde løsningen, men det betyder, at vi ikke behøver at bremse op i arbejdet, bare fordi vi ikke er kommet til enighed. Vi ved, at vi ikke løber fra det, vi har lovet hinanden.”