Knap halvdelen af Adserballe & Knudsens i alt 60 tømrere er tilknyttet sektionen Håndværk, og for tiden er de fordelt på tre fagentrepriser for KPC: Scanport Hotel ved lufthavnen, Hotel Comwell i Nordhavn og Teglholmen Piers. Det er tre ud af i alt syv sager, som Håndværk har udført for KPC over de sidste tre år.

Denne type faste samarbejder mellem virksomheder er efterspurgt i byggebranchen, fordi de leverer gode resultater. Selv om der er tale om nye projekter hver gang, er der gentagelseseffekter at høste på den lange bane.

Sagerne er vundet efter almindelig forhandling, men tømrerne i Håndværk har sat sig i en god position ved kontinuerligt at levere med troværdighed, effektivitet og kvalitet. Det forklarer projektchef Dennis Kensø.

”KPC vælger en entreprenør, som de har tillid til kan løse opgaven og bygge i høj kvalitet inden for den aftalte tid, og hvis vi gør det, så får vi frihed til at udføre vores arbejde, og vi får lov til at komme igen og regne på flere sager.”

Ikke alle mulige opfindelser undervejs
Både tømrere og byggeledelse agerer hjemmevant inden for de arbejdsgange og procedurer, der gør sig gældende på KPC-sager. Samtidig kommer de med en fleksibel indstilling i dagligdagen, der bidrager til at skabe tillid mellem parterne.

For Dennis er den fleksibilitet altafgørende. Ifølge ham kan man ikke etablere et tæt samarbejde, hvis man stopper arbejdet eller skriver ekstraregninger ud, hver gang der mangler en detalje i tegningerne.

”De har tillid til, at vi løser de udfordringer, der opstår, og at vi ikke kommer med alle mulige opfindelser undervejs. På nogle sager vil du høre folk sige: ’Hov, der er et 200 mm trin her, hvordan skal jeg få denne her maskine henover?’ Der bukker vi bare alurampen og kommer videre med det,” siger Dennis Kensø og fortsætter:

”Når KPC entrerer med os, så ved de, at de har med voksne mennesker at gøre, der tager ansvar for det arbejde, der udføres. Vi er ikke dem, der stopper arbejdet, hvis vi ser udfordringer med bygbarheden eller de arbejdsmiljømæssige beskrivelser. Vi tager dialogen, vi finder en rationel løsning, og vi får opgaven løst.”

Økonomien er ikke alt
Grobunden for den gode relation til KPC er den fælles indstilling om at sikre fremdriften. Når Dennis ikke kommer rendende hele tiden, så får han også lidt længere snor den anden vej. KPC giver ikke ved dørene, men de har ikke et ensidigt fokus på økonomi, der betyder, at Dennis og sjakket skal stå med hatten fremme, hver gang de vil have noget igennem.

Der er en økonomisk ramme, og tilliden er med til at bestemme omfanget af den ramme. Det betyder også, at Dennis kan sætte tiltag i gang, som måske vil koste totalentreprenøren ekstra, men som sikrer fremdriften i projektet. Det kan man gøre, når man ved, at enhver problemstilling ikke fører til en hårknude af konflikter, men at begge parter udviser åbenhed.

”Når der bygges, så bygges der. Jeg kan i dag godt finde på at sætte aktiviteter i gang, selv om de ikke er clearet økonomisk. Måske flager jeg det lige, men jeg ved også, at KPC typisk vil være lydhøre over for det, da de godt ved, at jeg ikke kommer med noget, der ikke er hold i,” siger han og fortsætter:

”At man har et godt forhold, betyder ikke, at der aldrig er udfordringer og sværdslag, når økonomien skal gøres op. Det vil der altid være.”

90 procent tilfreds
Udfordringer og sværdslag er fint, så længe der er en indbyrdes tillid til, at de nok skal nå frem til en løsning, hvor alle parter kan se sig selv i spejlet. Den samme indstilling gør sig gældende i relationen mellem Dennis og Jesper Pedersen, der er formand for sjakket på Hotel Comwell i Nordhavn. Her har de mandet op med folk ude fra Lavetten, så de i dag er et sjak på 10 svende og en lærling.

Alle Jespers sager for A&K har været i Dennis Kensøs sektion, og over årene har de to udviklet et godt samarbejde, fordi de ser ret ens på tingene.

”Når man arbejder sammen i længere tid, udvikler man en gensidig respekt og tillid. Så vil du gå længere for den anden part, end du ellers ville gøre. Med Dennis ved jeg, at vi nok skal finde en løsning, selv om vi først bliver enige om en uge. Det er ikke blevet nemmere at finde løsningen, men det betyder, at vi ikke behøver at bremse op i arbejdet, bare fordi vi ikke er kommet til enighed. Vi ved, at vi ikke løber fra det, vi har lovet hinanden.”

Jesper Pedersen er formand for sjakket på 11 mand, der laver tømrerarbejde på Comwell Portside Hotel i Nordhavn.

Man skal ikke være enige om alt. Man skal bare respektere det, hinanden står for, fortæller Jesper.

”Vi har et fantastisk samarbejde, for vi er jo interesserede i, at alting går så nemt som muligt, og kan vi forfine tingene og finde en skidegod løsning i fællesskab, så gør vi jo det. Jeg vil gerne have, at vi tømrere får en fornuftig løn, og det vil Dennis også gerne betale, men selvfølgelig vil han også gerne have det så billigt som muligt. Som udgangspunkt går vi ud ad den samme vej, men på et tidspunkt så skilles vi for så at mødes igen i en aftale til sidst. Man vil gerne finde en balancegang, så begge parter bliver tilfredse. Det kan godt være, at ingen bliver 100 procent tilfredse, men hvis begge parter bliver 90 procent tilfredse, så er det det mest optimale.”

Er det sjusk, har du valgt forkert
Er kvalitet og økonomi i konflikt med hinanden, når man sidder i den slags forhandlinger? Det er de ikke, ifølge Jesper, hvis man går op i sit arbejde.

”Du kan se, om du kan få øje på de fejl og mangler, der har været på vores sager. Du vil finde meget få, og det er fordi vi går op i vores arbejde. Det er et spørgsmål om lige at vende sig om, inden man forlader et rum for at se, om arbejdet nu også er godt nok, og så være klar til at lave det om, inden man går derfra. Alle laver fejl. Det gør vi også. Der er stor forskel på, om det er en fejl, eller om det er gennemgående sjusk eller sløsethed. Hvis det er sjusk, så har du valgt forkert, og så skal du finde noget andet at lave”.

For Dennis er det præcis den indstilling til at lave arbejde i høj kvalitet, der er en fællesnævner i samarbejdet.

”Vi ønsker ikke at lave noget, hvor man skal komme tilbage til et- og fem-års-gennemgange og rette op på tingene. De eneste ting, vi har haft, det er noget, som jeg selv kan gå ud og skrue,” siger Dennis Kensø.

At arbejde uden topstyring
For Dennis handler det grundlæggende om at være opgaven voksen og tage ansvar for sit arbejde. Man skal ikke tage ansvar for mere end sit område, og i et byggeprojekt vil der altid være udfordringer, der skal løses undervejs. Dennis strækker sig langt, men tingene skal være i orden.

”Nogle gange godt kan KPC måske blive lidt irriterede over, at jeg kommer med nogle indvendinger over nogle tegninger, som ikke kan bygges. De siger: ’Vi har købt A&K. Det er jer, der kan finde ud af at skrue og lave tømrerarbejde. I må løse det. Men nu har vi efterhånden bygget så meget sammen, og de ved, at vi udfordrer tingene, hvor det giver mening,” siger Dennis.

Jesper er enig i, at der har været en indkøringsperiode i samarbejdet, hvor de forskellige parter har skullet se hinanden an.

”Da vi startede på Kanalvej, var vi ikke lige vellidt, fordi vi havde vores egne ideer, og det gav nogle sammenstød, men det har vi ikke haft de sidste par gange. De kan godt se, at vi går op i sikkerhed, fordi det gør processen bedre. Man er måske blevet målt og vejet på den første plads, og så er man mere acceptabel på den næste plads,” fortæller Jesper.

For ham er det en ideel måde at arbejde på. Han vil gerne have så meget medindflydelse som muligt, for han går højt op i sit arbejde.

”Jeg kan bedst lide at arbejde sådan. Der er ingen af os, der bare gider at være et nummer i rækken. Enten ér jeg den, eller er jeg den ikke. Det, man laver, det tager man hånd om. Sådan har vi det bedst alle sammen, tror jeg.”