A&K vinder Arbejdsmiljøprisen 2019

Adserballe & Knudsen vinder Arbejdsmiljøprisen i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet tildeler A&K prisen på baggrund af den forebyggende indsats mod stress, som er blevet formaliseret i en decideret Stresspolitik. “Det er positivt at se, at man hos Adserballe & Knudsen har taget fat om problemstillingen og er lykkedes med at aftabuisere noget, som det for mange kan være svært at tale om,” udtaler formanden for Arbejdsmiljørådet.

Flere medarbejdere, flere projekter og mere at rive i kendetegner en virksomhed i vækst. Desværre kan det ofte hænge sammen med søvnløshed, hjertebanken og stress hos medarbejderne. Det oplevede de hos Adserballe & Knudsen A/S, og derfor satte de aktivt ind ved at indføre en ny stresspolitik. Virksomhedens store indsats er årsag til, at den vinder Arbejdsmiljøprisen 2019 i kategorien ’Psykisk arbejdsmiljø’.

“Vi taler om stress på et forebyggende niveau, for det handler om, hvordan vi sikrer, at medarbejderne trives bedst muligt. Vi forsøger ikke at tale stress op, for nogle gange kan man forstærke de ting, der er negativt fokus på. Vi vil ikke skabe en situation, hvor vi alle har ondt i livet, men sikre os, at vi agerer forebyggende og opbyggende i forhold til mental trivsel,” siger Dianna Hansen, HR- og udviklingskonsulent hos Adserballe & Knudsen A/S.

Fælles sprog forebygger stress

Et af de stressreducerende tiltag, virksomheden har gennemført, er en tidsramme for, hvornår man må sende mails. Det er mandag til torsdag fra 7-17 og fredag 7-16. Derudover har de lavet en stresspolitik i form af en håndbog med konkrete værktøjer, der viser, hvordan man skal håndtere en bekymring om stress eller en decideret stressramt medarbejder.

“Vores ansatte har taget meget positivt imod vores forsøg på at håndtere stress. Håndbogen giver et fælles udgangspunkt for hele virksomheden, og tidsrammen for mails er med til at sætte nogle rammer for et balanceret arbejdsliv,” siger Dianna Hansen.

Ifølge Dianna Hansen betyder tiltagene, at det på arbejdspladsen er blevet lettere at tale om fx mistrivsel:

“Det medfører, at de bruger det fælles sprog, vi har fået, og det er utroligt positivt. Det er første skridt på vejen til at tale om den ubalance, vi som mennesker kan stå i.”

Administrerende direktør Morten L. Hansen er stolt over at modtage en pris, der markerer en foreløbig kulmination på flere års arbejde med at skabe de bedst mulige forhold i en svær branche.

”Vi er utroligt stolte og ydmyge over denne anerkendelse af vores arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i Adserballe & Knudsen. Vi kan ikke på egen hånd kurere stress i en branche, hvor mange interessenter og store summer kan skabe et krydspres på de enkelte medarbejdere. Vi kan til gengæld være meget tydelige i vores tilgang til problemstillingen, så vores ansatte ved, at der er fuld opbakning og støtte til dem, hvis presset bliver for stort,” siger Morten L. Hansen.

Resultaterne hos Adserballe & Knudsen A/S imponerer Arbejdsmiljørådet:

”Det er positivt at se, at man hos Adserballe & Knudsen har taget fat om problemstillingen og er lykkedes med at aftabuisere noget, som det for mange kan være svært at tale om. Jeg synes derfor, at det meget velfortjent, at de vinder årets arbejdsmiljøpris. Det at kunne tale om åbent om stress er nemlig en vigtig forudsætning for at kunne skabe mere trivsel på arbejdspladsen”, siger Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet.

Se filmen, hvor virksomheden fortæller om deres indsats: https://youtu.be/o600RxSxdmY.

Om Arbejdsmiljøprisen

Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, som gør noget særligt for arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre. De 12 nominerede arbejdspladser og de fire vindere udvælges af en dommerkomite, der består af repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening, Lederne, Akademikerne og formanden for Arbejdsmiljøtrådet, Christina Lage.

Se de korte videoer fra alle 12 nominerede arbejdsmiljøindsatser på www.arbejdsmiljøprisen.dk.

Kontakt: Line Folke, Arbejdsmiljørådets sekretariat, tlf. 72 20 85 61, email: lfk@amr.dk

Om Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet. Læs mere på www.amr.dk.

Om Adserballe & Knudsen A/S

Adserballe & Knudsen A/S er en entreprenør med egen tømrerproduktion, som udfører fag-, hoved- og totalentrepriser. Adserballe & Knudsen beskæftiger 75 funktionærer og 60 tømrere. Virksomheden er beliggende på Ryttermarken 6, 3520 Farum.

Kontakt: Kasper Boye, kommunikationsansvarlig, tlf. 53 73 27 05, email: kb@aogk.dk.