A&K er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019

Adserballe & Knudsen er nomineret til Arbejdsmiljøprisen i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet har nomineret A&K på baggrund af den forebyggende indsats mod stress, som er blevet formaliseret i en decideret Stresspolitik. 

På en byggeplads er det ikke kutyme at tale om, hvordan man har det. Det har vi ændret hos Adserballe & Knudsen, hvor det ikke er
unormalt at tale om trivsel.

Det har mindsket stressbelastningen for den enkelte medarbejder, og derfor er virksomheden nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Flere medarbejdere, flere projekter og mere at rive i kendetegner en virksomhed i vækst. Desværre kan det ofte hænge sammen med søvnløshed, hjertebanken og stress hos medarbejderne.

Det oplevede vi hos Adserballe & Knudsen, og derfor satte vi aktivt ind over for det.

“Vi taler om stress på et forebyggende niveau, for det handler om, hvordan vi sikrer, at medarbejderne trives bedst muligt. Vi forsøger ikke at tale stress op, for nogle gange kan man forstærke de ting, der er negativt fokus på. Vi vil ikke skabe en situation, hvor vi alle har ondt i livet, men sikre os, at vi agerer forebyggende og opbyggende i forhold til mental trivsel,” siger Dianna Hansen, HR- og udviklingskonsulent hos Adserballe & Knudsen.

Hos entreprenørvirksomheden er medarbejderne stolte af deres indsats for at mindske stressniveauet.

De er faktisk så stolte, at 98 % af alle medarbejderne vil anbefale en god ven at søge arbejde i virksomheden.

Det viser en trivselsmåling, som arbejdspladsen lavede i december 2018.

Fælles sprog forebygger stress
Et af de stressreducerende tiltag, virksomheden har gennemført, er en tidsramme for, hvornår man må sende mails. Det er mandag til torsdag fra 7-17 og fredag 7-16.

Derudover har vi lavet en stresspolitik i form af en håndbog med konkrete værktøjer, der viser, hvordan man skal håndtere en bekymring om stress eller en decideret stressramt medarbejder.

“Vores ansatte har taget meget positivt imod vores forsøg på at håndtere stress. Håndbogen giver et fælles udgangspunkt for hele virksomheden, og tidsrammen for mails er med til at sætte nogle rammer for et balanceret arbejdsliv,” siger Dianna Hansen.

Også trivselsmålingen fra december 2018 viser, at det er noget, medarbejderne har taget til sig. Her angiver 88 % af medarbejdergruppen af byggepladsfunktionærer, at de har læst virksomhedens stresspolitik.

”Det medfører, at de bruger det fælles sprog, vi har fået, og det er utroligt positivt. Det er første skridt på vejen til at tale om den ubalance, vi som mennesker kan stå i.”

Og resultaterne hos Adserballe & Knudsen imponerer Arbejdsmiljørådet:

”Det er positivt at se, at man hos Adserballe & Knudsen har taget fat om problemstillingen og er lykkedes med at aftabuisere noget, som det for mange kan være svært at tale om. Det er en forudsætning for at kunne skabe mere trivsel”, siger Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet.
Adserballe & Knudsen A/S er nomineret i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. 

De øvrige nominerede i kategorien er Intensiv afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden og Sorø Sundhed og Omsorg, Sorø kommune.