Trygge mennesker giver trofaste medarbejdere

I Adserballe & Knudsen er vi gået lidt mere systematisk til værks med indsatsen for et godt arbejdsmiljø end de fleste. I 2015 valgte vi at tilføje nye redskaber til styring af sager og udvikling af medarbejdere, og det har skabt gode resultater på den menneskelige bundlinje.

Adserballe & Knudsen tog i 2015 et skridt for at få mere vægt på værdier som trivsel, sikkerhed og medarbejderudvikling, såvel som forebyggelse af stress og konflikter – værdier, der i byggebranchens ellers benhårde hverdag, i høj grad bliver betragtet som “bløde”.

Den nye orientering i virksomheden er baseret på den simple erkendelse, at mennesker, der trives, giver medarbejdere, der yder. Og dét giver en bedre bundlinje – menneskeligt som økonomisk. De bløde værdier har på den måde et solidt fundament under sig.

Men byggeriet er en traditionel branche, og hvis man skal skabe forandring, må man som virksomhed afsøge nye måder at gøre tingene på. Adserballe & Knudsen lagde ud med at indføre både stresspolitik og sikkerhedspolitik, og i 2017 ansatte virksomheden så en arbejdsmiljøchef for at sikre fortsat udvikling på området. Et andet væsentligt tiltag er introduktionen af personlighedsanalyser, der bruges i forbindelse med ansættelser, teamsammensætning, personlig udvikling og lederudvikling.

”Vi bruger meget tid på at undersøge, hvilke justeringer vi kan lave for at øge trivslen. Vi ved, at når vi har medarbejdere, der trives og er i balance, er de også med til at bidrage så positivt, som de overhovedet kan både i deres eget team og i den større helhed, som virksomheden A&K er.”

Det forklarer produktionsdirektør Rasmus Rømer Lausen, der

understreger, at ingen vinder på, at hverdagen er så presset, at der er ansatte, der går ned med stress. Derfor er det en central opgave at understøtte et godt arbejdsmiljø både psykisk og fysisk.

Trivsel og præstation følges ad

Formålet med at bruge analysesystemer er blandt andet at skabe rammer for en åben og ærlig dialog om, hvad Adserballe & Knudsen skal gøre for at fortsætte den positive kurs. Hvad skal der til for at sikre både udvikling og trivsel – på virksomhedsniveau, på teamniveau og på den enkelte medarbejders niveau?

”Trivsel og præstation følges ad. Man har det godt, fordi man bliver udfordret. Vi har en ambitiøs stab, og derfor er det vigtigt, at vi skaber et trygt miljø, som de mennesker kan levere i,” siger Rasmus Rømer Lausen og fortsætter:

”Hvis jeg ved, at de andre i mit team har min ryg, hvis bare jeg gør mig umage, så er jeg jo tryg til at agere frit. Vi tror på, at det er et bedre afsæt for personlig udvikling, at man ikke skal være på vagt hele tiden. Vi tror også på, at vi lærer af at fejle, og at udvikling ligesom evolution sker igennem fejltrin. Vi skal ikke rende rundt herude og være rystende bange for at begå en fejl og frygte, at det får betydning for vores ansættelsesforhold. Det betyder selvfølgelig ikke, at det en blankocheck til at træffe dumme beslutninger, men vi skal have modet til at træffe de svære beslutninger.”