Adserballe & Knudsen vinder stor rammeaftale om totalentrepriser med Hillerød Kommune

Aftalen gælder for kommunale byggerier i de kommende fire år og signalerer et markant fokus på dialog og samarbejde i byggeorganisationen.

Entreprenørvirksomheden Adserballe & Knudsen har indgået kontrakt med Hillerød Kommune om en rammeaftale som totalentreprenør på kommunale byggerier i de kommende fire år, herunder institutioner, skoler, idrætsanlæg, kontorbyggerier, mv.

Hillerød Kommune ønsker med rammeaftalen at etablere et langsigtet samarbejde med en mindre gruppe rådgivere og entreprenører for at sikre en høj grad af kontinuitet og fastholdelse af viden fra det ene projekt til det næste. De to øvrige entreprenører er B. Nygaard Sørensen og Skou Gruppen.

Forventningen er, at det tætte samarbejde vil øge både tillid, effektivitet og kvalitet, hvilket igen kan bidrage til at reducere kommunens byggeomkostninger.

Det strategiske samarbejde afspejler kernekompetencer i Adserballe & Knudsen, der i forvejen har indgået rammeaftaler andre steder i landet. Administrerende direktør, Morten L. Hansen, er begejstret for at have vundet sagen.

-Vi er først og fremmest glade og stolte over at være blevet udpeget til opgaven, især fordi vi i dette projekt ikke har konkurreret på pris, og derfor er blevet udvalgt alene på baggrund af vores kompetencer og erfaringer med at drive komplekse samarbejdsprocesser. Det er et område, som vi prioriterer højt i virksomheden.

Det tidlige samarbejde vinder frem

Tilsvarende samarbejdsmodeller vinder i disse år frem inden for offentligt byggeri, blandt andet i Københavns Kommune hvor to strategiske partnerskaber har stået bag kommunale byggeprojekter siden 2016. Fordelene ved at udbyde totalentrepriser i en rammeaftale er at sikre et tæt samarbejde mellem totalentreprenør, rådgiver og bygherre.

Den tidlige involvering af totalentreprenøren giver mulighed for at integrere dennes kompetencer og specialiserede viden om materialer og løsninger allerede under projekteringen.

Ved at øge kompetencerne i byggeorganisationen kan man høste effekter igennem hele byggeriets værdikæde.

Morten L. Hansen ser den form for dialogbaserede samarbejder som fremtiden for byggeriet.

-Strategiske samarbejder, som det Hillerød Kommune ønsker at etablere med dette udbud, er vejen frem for vores branche. Som entreprenør ønsker vi altid at blive inddraget på det tidspunkt, hvor vi tilfører værdi, og det er ofte tidligt i processen. Det er vores holdning, at et tæt samarbejde mellem bygherre, entreprenør og rådgivere, mens byggeriet stadig er på tegnebrættet, giver de absolut bedste forudsætninger for at opnå bygbarhed samt overholdelse af tid, økonomi og kvalitet. Det er uanset, om det er erhvervsdomiciler eller institutioner, siger han.

Adserballe & Knudsen investerer i strategisk udvikling

Adserballe & Knudsen har igennem en længere årrække positioneret sig som en vidensstærk byggevirksomhed og loyal samarbejdspartner for bygherre og rådgiver.

-I de sidste tre år har vi arbejdet indgående med ledelses- og procesudvikling gennem interne kurser, sparring og tværgående samarbejder. Vi har sat fokus på vores medarbejderes styrker med henblik på at udvikle den enkelte samt på at sammensætte og afprøve high performance teams i praksis, siger Morten L. Hansen.

Rammeaftalens første projekt

Det første projekt, der er blevet udbudt igennem rammeaftalen, vedrører modernisering og udbygning af Frederiksborg Byskole. Rubow Arkitekter har udarbejdet en helhedsplan, der omfatter etapevis istandsættelse, ombygning og nybygning på skolen. Opgaven med at gennemføre helhedsplanens etape 1 har Hillerød Kommune tildelt til et rådgiverteam bestående af ERIK arkitekter, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører og Opland Landskabsarkitekter.