PFA hyrer Adserballe & Knudsen til renovering af domicilet i Nordhavn

Der er lagt op til et tæt og tidligt samarbejde i byggeorganisationen, når hovedentreprenør Adserballe & Knudsen renoverer PFA’s karakteristiske byggeri i Københavns Nordhavn. Entreprisesummen er 270 millioner kroner.

Frem for at bygge et nyt domicil helt ud til vandet har PFA valgt at renovere hovedkvarteret Marina Park ved Nordhavn i København. Den eksisterende bygnings beliggenhed er femstjernet, og over de sidste 30 år har især S-togs-passagerer lært at kende den røde firkant som et ikonisk byggeri.

Adserballe & Knudsen blev i foråret 2018 tildelt opgaven med at totalrenovere pensionsselskabets domicil på baggrund af et projekt fra Årstiderne Arkitekter med Oluf Jørgensen som ingeniørrådgiver.

Bygherrerådgiver Sweco fuldender en byggeorganisation, der har samarbejde og åbenhed som styrende principper. Parterne prioriterer at skabe et tidligt samarbejde, der afklarer fælles værdier, etablerer succeskriterier og formulerer principper for god dialog.

Den tillidsbaserede dialog er vigtig for bygherren PFA, og ejendomsdirektør i PFA, Michael Bruhn udtaler, at det var et afgørende kriterium, da de skulle vælge entreprenør på sagen:

”Vi har i en periode på mere end et år arbejdet med projektet, så det tilgodeser kravene til moderne og tidssvarende rammer med et ønske om at skabe optimale rammer for PFA’s medarbejdere samt kunder og samarbejdspartnere, der besøger PFA. Sagen er kompleks, da vi bliver boende under ombygningen, som sker i 2 etaper, men også fordi PFA både er bygherre og lejer på samme tid. Vi var derfor i valget af entreprenør særligt fokuserede på, at entreprenøren forstod disse forhold, således vi kan have en god dialog om videre optimering af byggeriet til glæde for PFA som både lejer og bygherre.”

Et tæt samarbejde

Produktionsdirektør i Adserballe & Knudsen, Rasmus Rømer Lausen, forklarer, at det gode samarbejde kan være afgørende for at skabe succesfulde byggesager.

”For os er det vigtigt at skabe et tillidsfuldt samarbejde med rådgiverne. Vi er her for at levere et godt produkt til bygherren, og jo bedre relationer vi har internt i byggeorganisationen, og jo tidligere vi får sat os sammen og kigget hinanden i øjnene, jo større er sandsynligheden for at sikre et optimalt udbytte af projektet.”

Når Adserballe & Knudsen nedsætter et team til en byggesag, er opmærksomheden ligeligt fordelt mellem faglige kompetencer og personlig adfærd. Det afspejler et fokus på det, entreprenøren betegner som de bløde værdier og den menneskelige bundlinje.

”Vi arbejder meget målrettet med personlighedsanalyser i forbindelse med både rekruttering, medarbejderudvikling og teamsammensætning. Vi kan til enhver tid stille med faglige fyrtårne, men den store kunst er at sammensætte det helt rigtige hold til den givne opgave, så faglighed, personlighed og den svære sociale kemi går op i en højere enhed. Det, synes jeg, at vi er lykkedes med på PFA,” siger Rasmus Rømer Lausen.

Erhvervsbyggeri som strategi

Årstiderne Arkitekter vandt i 2016 arkitektkonkurrencen om at nyfortolke Marina Park som en moderne, urban og levende arbejdsplads. Det karakteristiske byggeri skal integreres i den nye bydel Nordhavn, der i disse år udvikler sig til at blive et af Københavns mest attraktive kvarterer.

Entreprisen omfatter nedrivning, udskiftning af ca. 2.000 vinduer, nye forbindelsesbroer mellem to bygninger, en ny sportshal, et auditorie og et storkøkken. Herudover gennemføres en indvendig renovering af samtlige 28.000 eksisterende kvadratmeter samt installationer, som udgør en væsentlig del af renoveringen og derfor har et særligt fokus.

Den hidtil lidt aflukkede bygning vil blive åbnet mod sine travle, urbane omgivelser, og husets funktioner bliver bundet mere dynamisk sammen af et stort indvendigt torv i dobbelt etagehøjde.

Adserballe & Knudsen øger i disse år porteføljen af erhvervsbyggerier, hvilket er helt i tråd med virksomhedens strategi. Det fortæller Rasmus Rømer Lausen.

”PFA’s domicil er jo et yderst kendt byggeri, og den slags er altid spændende at arbejde med. I Adserballe & Knudsen er vi meget glade for at have fået tildelt opgaven, og nu glæder vi os til rigtigt at komme i gang. Vi laver mere og mere erhverv i disse år, både renovering og nybyggeri, så denne sag ligger helt i tråd med vores målsætning.”

Den 30. maj afholdt Adserballe & Knudsen Kick Off seminar på byggesagen for alle de involverede samarbejdspartnere.

Renovering af PFA HQ

Bygherre: PFA

Bygherrerådgiver: Sweco

Arkitekt: Årstiderne Arkitekter

Hovedentreprenør: Adserballe & Knudsen

Kontraktsum: 270 mio. kr. ekskl. moms

Byggeperiode: 2018-2020