Mangeludbedring på Skoleparken: Systematik øger kvalitet og trivsel

På renoveringen af 396 boliger i Hillerød indgår entreprenør og rådgiver i et tæt parløb om mangeludbedring, som både sparer tid, giver bedre projektøkonomi og øger trivslen i boligforeningen. Med opbakning fra underentreprenørerne har byggeledelsen kunnet optimeret arbejdsprocesserne i en sådan grad, at projektet bliver afleveret to måneder før tid.

Byggeledelsen på Skoleparken har siddet sammen i godt fire år på tværs af virksomheder, og over den periode er der opstået en særdeles stærk samarbejdskultur. De gode relationer og lidt ekstra velvilje blandt parterne har ført til en optimering af de forskellige byggeprocesser, der giver en tidlig aflevering af projektet. Et af grebene, som der er blevet arbejdet med, er udbedringen af fejl og mangler.

Mangeludbedring er en nøgleproces i enhver byggesag, men alligevel er det en proces, der bliver nedprioriteret på mange byggesager. Opgaven involverer alle byggefagene, har stor indflydelse på beboernes hverdag og koster betragtelige ressourcer i tid og økonomi, men ofte er der ikke afsat tilstrækkelig tid til at gennemføre forløbet.

På den store renovering af Skoleparken i Hillerød har det været anderledes. Her har byggeledelsen insisteret på, at udbedringen af fejl og mangler er lige så vigtigt for sagens fremdrift som alle andre aktiviteter og processer. Entreprenøren Adserballe & Knudsen har ganske usædvanligt sat en mand af alene til at styre den proces, og det har skabt mærkbare resultater i højere kvalitet, færre konflikter og hurtigere gennemførsel.

”På Skoleparken insisterer vi på, at vores underentreprenører følger tingene helt til dørs, og mangeludbedringen skal tages seriøst på lige fod med rørkasser, installationer, gulve og så videre. Jeg har helt sikkert været ret irriterende for dem i starten, for jeg var meget på nakken af dem med konstante opfølgninger. Det tog dem noget tid at forstå værdien af den indsats, men eftersom mangler ikke forsvinder, hvis du ikke fikser dem, så er opgaven at håndtere dem på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Og det er i mine øjne som tidligt som overhovedet muligt.”

Det fortæller Kim Jensen Gjerlevsen, byggeleder i Adserballe & Knudsen. Indsatsen fra Kim og den øvrige byggeleledelse på Skoleparken har været en medvirkende faktor til, at sagen har fået en så god afslutning, at de nu kan afrigge skurbyen hele to måneder før tid. For Kim handler mangelhåndtering ikke om at opfinde den dybe tallerken, men om at udføre et velkendt arbejde på en stringent og konsekvent måde.

”Normalt er mangeludbedringer noget, der skal gå hurtigt, men fordi vi har brugt den nødvendige tid, så har vi også skabt gode resultater. Vi har egentlig ikke opfundet noget nyt, men vi har bare sat arbejdet i rammer. Det er sådan set meget lavpraktisk. Det handler om god planlægning og konstant opfølgning. Hvis der er gennemsigtighed i processerne, skaber det tryghed for både beboere, bygherre og underentreprenører.”

Relationer skaber resultater

Kris Nielsen fra Rambøll sidder som rådgiver på sagen. Han fortæller, at processen har været præget af en gensidig fleksibilitet, hvor parterne ikke har holdt hårdt på krav over for hinanden. De har taget mange gennemgange i fællesskab, så de let og uformelt har kunnet diskutere tingene løbende. I hans øjne er det afgørende punkt, at der er sat ressourcer af til arbejdet, da dette afspejler sig i både relationerne og kvaliteten.

”Kvaliteten bliver ringere, når folk er pressede. Hvis du skal indhente en masse ting på blok a og samtidig holde fremdriften på blok b, så risikerer du, at der bliver slækket på kvaliteten. Folk bliver mindre fleksible, og det slider på samarbejdet og relationerne. Hvis du derimod sætter tiden af til at få det gennemført og udbedret én gang for alle, så vil du se positive effekter hele vejen igennem byggesagen,” siger han og fortsætter: 

”Når vi sammenligner starten af projektet med afslutningen, kan vi jo se, at vi har langt færre mangler og konflikter. Som entreprenør og rådgiver ser vi i dag på vores fælles produkt frem for vores dele hver især. Vi vil jo gerne aflevere noget, som vi alle sammen er tilfredse med.”

Optimering af processerne

Selv simple mangler kræver koordinering mellem flere aktører, og det er til gene for beboerne, at tiden med håndværkere i hjemmet øges. Mangelprocessen begynder derfor allerede inden byggeriets opstart, hvor forregistrering i et fælles digitalt værktøj sikrer overensstemmelse mellem sagens parter. Det sikrer hurtig registrering og distribution til de entreprenører, der skal udbedre mang­ler, og det understøtter en præcis kommunikation med fagtilsyn og bygherre.

I selve gennemgangen anvendes en stringent proces, der består af følgende punkter: Mestergennemgang, slutkontrol, udbedring, entreprenøropfølgning, rådgivergennemgang, udbedring, opfølgning og overdragelse. For Kim Jensen Gjerlevsen ligger den store værdi i den konstante optimering af processer.

”Som entreprenør er procesoptimering vores kernekompetence. Du kan se en direkte effekt af at afsætte tiden, for du får lukket dine opgaver og holdt fremdriften. Der er mange, der har en forestilling om, at entreprenører henter deres økonomi i ekstraarbejder, men jeg kan garantere dig, at der ikke er nogen, der bygger noget for så at lave det om igen bagefter.”

Tidligt samarbejde giver et godt slutprodukt

Som hovedentreprenør kom Adserballe & Knudsen ind på sagen efter hovedprojektets aflevering. Blandt parterne er der enighed om, at hvis det samarbejde blev etableret endnu tidligere, ville man kunne øge projektets bygbarhed samt etablere bedre relationer til fordel for projektet.

Produktionsdirektør i Adserballe & Knudsen, Rasmus Rømer Lausen, fortæller, at den tidlige etablering af relationer på et hold, der skal bygge sammen, kan have målbare resultater.

”Relationer og tillid på en byggesag kan have stor betydning for produktiviteten, men det kommer ikke af sig selv. Det er noget, som skal opbygges. Når vi som entreprenør bliver inddraget i de allertidligste faser, kan vi ikke bare skabe et mere bygbart projekt med færre fejl, men vi får også et interessefællesskab med rådgiverne, som bringer mere viden om byggeriet frem tidligere.”

Kris Nielsen fra Rambøll bakker op om udsagnet. Han mener, at et tidligere samarbejde vil give en bedre hverdag, og det vil ultimativt skabe en bedre sag.

”Hvis entreprenør og rådgiver tidligt sætter sig sammen, sikrer man, at de udførende har mere viden om snitfladerne, og det er jo ofte der, problemstillingerne opstår. En anden fordel vil være, at du vil undgå alle de diskussioner, som sætter paraderne og stressniveauet op. De problemstillinger vil jo være afklaret tidligere, og så vil du have langt færre konflikter ude på pladsen.”

Skoleparken startede som en energirenovering, men udviklede sig undervejs til også at inkludere modernisering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Det er en stor opgave med en samlet entreprisesum på 430 millioner kroner, der nu bliver afsluttet to måneder tidligere end forventet.