Kick Off giver renoveringen af PFA en blød start

Adserballe & Knudsen har indgået aftale med PFA om at forestå renoveringen af hovedsædet i Nordhavn, og før sommerferien afholdt vi et Kick Off for sagens samarbejdspartnere. Formålet var at etablere et fælles værdisæt for projektet, inden udførelsesfasen gik i gang.

Som entreprenør indleder vi vores sager med et Kick Off, der samler nøglepersonerne i et fælles forløb. Byggesager strækker sig over både måneder og år, og over den tid vil teamet fejre fælles succeser, men det vil også støde på udfordringer, hvor forskellige synspunkter og interesser kan udfordre samarbejdsklimaet. Derfor er det vigtigt at etablere et fælles værdisæt, inden projektet for alvor går i gang.

I maj samlede vi samarbejdspartnerne på PFA til Kick Off med det formål at sætte ansigt på personerne og etablere rammerne for samarbejdet. Vores erfaringer viser, at Kick Off kan gøre en stor forskel, fordi det skaber vished i teamet om de gensidigt gode intentioner, hvilket giver en ballast, når hverdagens realiteter og problemstillinger dukker op.

Vaskeægte teambuilding

Det fælles værdisæt, som PFA-teamet udarbejdede på dagen, tog form af en række konkrete aftaler om – eller leveregler for – hvordan samarbejdet skal foregå. Høj mødedisciplin, værktøjer til opsamling og god tone er blandt nøgleordene. Fra PFA deltog IT Service Delivery Manager Largo Levisen, og han var glad for dagens udbytte.

– Jeg forventede en vaskeægte gang teambuilding, og det var det også, og det var en god ting. Alle har mødt hinanden i øjenhøjde og fået et fælles referencepunkt. Mange kendte ikke hinanden, og folk kom fint tæt på hinanden. Folk var belevne, aktive og talte ærligt.

– Vores leveregler bør dække os ind mod de vildeste fejltagelser – hvis man kan leve ud, at man siger til, når der er sket fejltagelser, så er vi allerede kommet langt. Meget ligger selvfølgelig implicit i arbejdet, men kan vi leve dét ud, vil det give ro i maven for modtagerne af huset, siger Largo Levisen.

Samarbejdet styrkes fra start

Når en byggesag starter, er de personer, der sætter sig sammen for at samarbejde over flere måneder, ofte fremmede for hinanden. På Kick Off-dagen er samtaler og øvelser med til at ryste teamet sammen, og hver gang lyder tilbagemeldingen, at det skaber et godt afsæt for det videre samarbejde.

Kick Off på PFA var ingen undtagelse, og i evalueringen blev blandt andet sagt, at Kick Off ’matcher udbuddets form med tillidsbaseret samarbejde’, at ’dagen har givet en øget respekt og øget overbærenhed’, samt at ’vi er ikke så forskellige, som vi går og tror’.

Foruden udbyttet fra Kick Off har teamet fået en aftale i hus om at følge op på både værdier og aftaler hver tredje måned. A&K kalder ind til første opsamlingsmøde efter sommerferien.

Det er Adserballe & Knudsens HR-konsulent, Dianna Hansen, der står ved tavlen, når teamet mødes, og hun forklarer, hvorfor tiden brugt på et arrangement om bløde emner såsom samarbejde og fælles værdier er godt givet ud.

– Filosofien er, at på et Kick Off, hvor alle parter er ude af deres vante rammer og samtaler, kan man mødes i en neutral kontekst. Det åbner mulighed for at se hinanden fra en anden vinkel, så man i fællesskab kan udarbejde en ramme for samarbejdet baseret på værdier, man selv er med til at definere. Det styrker samarbejdet helt fra start, så basale fælder kan undgås, siger Dianna Hansen og uddyber:

– Måden, hvordan vi som enkeltpersoner bidrager, er afgørende for en byggesags succesrate – og det er lettere at tage ejerskab for et forpligtende samarbejdskodeks, som man selv er blevet inviteret med til at udforme, forklarer hun.

Kick Off med A&K

Adserballe & Knudsen har været værter for Kick Off med Dianna Hansen i spidsen siden januar 2015. De afholdte arrangementer har været vidt forskellige med afsæt i den konkrete byggesags forudsætninger, men fælles for dem har været:

•      Arbejdet med de menneskelige relationer i en professionel kontekst

•      Fælles afklaring af værdier for samarbejdet

•      Samarbejdskontrakt baseret på de aftalte værdier

•      Opmærksomhed på den gode kommunikation

•      Teambuilding på en anvendelig måde

•      Konferencested med god forplejning