Demonstrationsprojekt viser potentialet i almenboliger

I en tid med fornyet debat om nedrivning af alment boligbyggeri, demonstrerer renoveringen af Brunevang i Rødovre, hvordan 1950’ernes bebyggelser kan opgraderes til nutidens behov.

Brunevang er et klassisk velfærdsbyggeri tegnet til kernefamilien anno 1954 med far, mor og to børn på 72 kvalitetskvadratmeter. Gode materialer, private altaner og fælles udearealer udtrykker almenbevægelsens gode intentioner, men ingen byggerier undslipper tidens tæring, og med Motorring 3 som nærmeste nabo fremstår Brunevang et halvt århundrede efter indvielsen nedslidt og utidssvarende.

Sådan var situationen før den omfattende helhedsrenovering, der blev afsluttet i efteråret 2017. Hovedentreprenør Adserballe & Knudsen har gennemført et projekt, der giver en markant sænkning af støjen fra motorvejen og et kraftigt løft af boligkvaliteten i hele bebyggelsen.

Postfunktionærernes Andelsboligselskab, PAB, er bygherre på sagen, og administrerende direktør Lone Lund-Rasmussen fortæller, at de prioriterer at kunne bygge tidssvarende kvalitetsboliger i blandede områder.

”Som boligorganisation er det vigtigt for os at tilbyde attraktive boliger, og Brunevang er blevet et flot, moderne byggeri. Området er undergået en forvandling, så det lever op til nutidens boligstandarder. Vi har fået boliger, der kan leve de næste 50 år,” siger hun.

Brunevang er udpeget som et ud af 10 demonstrationsprojekter i Landsbyggefonden, der skal justere 1950’er-byggerier til nutidens behov uden at miste værdien af det oprindelige byggeri.

”Hvordan bevarer man nogle af kvaliteterne i byggeriet fra den tid og hvordan gør man boligerne attraktive igen? Det er et af de spørgsmål, som vi har ønsket at besvare. Dengang var det familieboliger, og det ville vi have igen, men behovene er jo anderledes i dag. I 1950’erne boede far, mor og børn sammen i små lejligheder. Det gør man ikke mere, så vi skulle have nogle andre boligtyper for at få børnefamilierne herud igen,” siger Lone Lund-Rasmussen og fortsætter:

”Vi har nu fået et differentieret udbud af boliger. Før var alle boliger på 72 kvadratmeter, men nu er der også lejligheder på både 50 og 125 kvadratmeter, og det giver os en mere varieret beboersammensætning. I et godt boligområde skal der være plads til alle, både ældre, børnefamilier og singler. Det har vi i dag, og ventelisten er fyldt godt op.”

Støjreducerende tiltag øger livskvaliteten

Da Brunevang blev opført, var der 184.000 biler i hele Danmark. I dag passerer samme antal biler bebyggelsen på under to døgn. Det har givet beboerne massive støjgener, som det har været vigtigt at reducere både i boligerne og på udearealerne.

”Der er blevet lydisoleret, så selv om boligerne har beliggenhed ud til Motorring 3, har vi i dag ikke støj indenfor,” siger Lone Lund-Rasmussen.

Boligerne ud til motorvejen er støjsikret blandt andet med kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, hvor beboerne kan lufte ud, uden at støjen kommer ind. Isolering af facaden med 200-250 mm mineraluld øger støjreduktionen, og samlet nedbringes støjen til under grænseværdien for vejstøj på 58 dB.

”Der er også kommet altaner til, og de fleste af boligerne er nu gennemlyste. Det giver en helt anden rum- og lysfornemmelse og dermed en helt anden boligkvalitet. De ensidigt belyste boliger er væk,” fortæller Lone Lund-Rasmussen.

Vanskelige tekniske løsninger

Adserballe & Knudsen har på baggrund af projektet fra Mangor & Nagel og Holmsgaard Rådgivende Ingeniører bygget 110 nye boliger, der er placeret i to og tre nye etager på eksisterende blokke samt i nybygninger, der sammenkæder det eksisterende byggeri i en 250 meter lang boligslange.

Bebyggelsen er øget fra tidligere to etager til i alt fire og fem etager, og derudover er de eksisterende 260 boliger i bebyggelsen blevet gennemgribende renoveret.

Den valgte løsning er en ingeniør- og byggeteknisk kraftpræstation, der har stillet store krav til både planlægning og udførelse, men som også har båret frugt med et bemærkelsesværdigt byggeri som resultat.

”Der er nogle vanskelige tekniske løsninger derude, som er løst utroligt flot. Der er en høj kvalitet i udførelsen af arbejdet, og projektet er lykkedes over al forventning. Det er meget flot. Det er der ingen tvivl om,” siger Lone Lund-Rasmussen.

En god stemning på byggepladsen

Brunevang har ikke bare været en teknisk kompleks sag. Selve byggeprocessen, der har krævet et tæt samspil mellem tre hovedentreprenører over en fireårig periode, har stillet store krav til de involverede parter. Det har været en logistisk vanskelig øvelse, der har krævet en meget høj grad af planlægning og koordinering.

”Det har været en god og spændende proces. Det kræver noget af samarbejdet, når man gør det på den måde,” siger Lone Lund-Rasmussen.

”I enhver byggesag, men i særdeleshed i en så omfattende sag som Brunevang, er det vigtigt, at parterne har tillid til hinanden, og at man kan regne med, at hver part gør det, de er ansat til. Hvis man skal slås om alting lige fra dag ét, så kommer der en anstrengt stemning. Det er vigtigt for os som bygherre, at der er en god stemning på byggepladsen, og det har der været undervejs.”

En vanskelig sag

Renoveringssager er komplekse størrelser, der sjældent former sig som forventet. Der er store udfordringer i at forudsige, hvad et byggeri fra 1950’erne indeholder, når man begynder at rode ved de enkelte bygningsdele. At løse de udfordringer, det er kunsten ved renoveringssager. Det fortæller markedschef Niels Jul Jakobsen, der ser tilbage på fire år med masser af udfordringer for sagens samarbejdspartnere.

”Det har været en vanskelig sag, men alle parter er kommet igennem en lang og kompliceret designfase og byggeproces, hvor samarbejdet har været præget af en åben og konstruktiv dialog,” siger han.

”Brunevang har trukket på vores kompetencer inden for planlægning og logistik hver eneste dag, men vi står på den anden side med et meget flot projekt, der demonstrerer en høj grad af faglighed.”

Løftestang for fremtidens boligbyggeri

Almene boliger udgør ca. 20 % af boligmassen herhjemme. De tjener et vigtigt formål ved at bidrage til at sikre billige boliger og blandede byer. Der er projekteret 8.200 nye almenboliger frem mod 2025 i København alene, men den eksisterende boligmasse skal løbende renoveres, hvis almene boliger fortsat skal kunne tiltrække en bred beboerskare. Især byggerier fra almenboligernes guldalder i 1940’erne og 1950’erne bliver i disse år fremtidssikret i form af sammenlægninger af lejligheder, øget tilgængelighed, energiforbedringer og løft af udearealer. Renoveringsprojekter som Brunevang kan spille en vigtig rolle som løftestang for andre lignende byggerier.