CLT-projekt nomineret til to Building Awards

Adserballe & Knudsen er nomineret til Innovationsprisen og Materialeprisen ved dette års Building Awards for Timianhaven. Projektet opføres i CLT i samarbejde med Vandkunsten og Dominia for Boligselskabet Domea.

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på Timianhaven, 44 almenboliger i Havdrup der opføres med CLT (Cross-Laminated Timber) som det konstruktionsbærende materiale.

Timianhaven blev udbudt med metodefrihed for entreprenøren, og Adserballe & Knudsen vandt sagen efter forhandling, blandt andet på grund af forslaget om at bygge i CLT. Byggeriet opføres i samarbejde med Vandkunsten og Dominia for Boligselskabet Domea.

Et eksempelprojekt 

Timianhaven er ét af en række projekter, hvor Adserballe & Knudsen bygger i CLT, og det bidrager til at bane vejen for anvendelsen af CLT på det danske marked. Det er ikke en ukendt byggemetode uden for landets grænser, hvor det vinder stadigt mere frem, men herhjemme har vi haft brug for eksempelprojekter.

Lige så meget som bæredygtigt byggeri handler om metoder og materialer, drejer det sig om praksis, tradition og konvention. Ansvarsfordelingen mellem bygherre, rådgivere, entreprenør og underentreprenører er ofte en stor hæmsko for introduktionen af nye tiltag, så derfor er det afgørende, at der igangsættes

eksempelprojekter, der kan demonstrere realiserbarheden. Timianhaven fungerer som et sådant.

Store fordele i træ

At bygge i træ rummer store fordele hvad angår miljøbelastning, indemiljø og konstruktionstid. Træ er det eneste byggemateriale, der regenerer sig selv. Samtidig fungerer træ som co2-lager og er enkelt at genanvende. Vurderet på dets livscyklus er det et materiale, der rummer potentialet for at skabe et realistisk grønt byggeri.

Der hvor CLT tilføjer yderligere fordele er i materialets konstruktive egenskaber. I forhold til egenvægt har CLT samme styrkeegenskaber som beton, og dermed tilbyder materialet muligheden for at bygge større og højere i træ end hidtil. Især CLT’s lange livscyklus gør det til et oplagt materialevalg for de bygherrer, der bestræber sig på at opnå DGNB-certificeringer.

CLT er anvendt i andre projekter herhjemme, men Timianhaven er det første projekt i Danmark, hvor man anvender CLT som det konstruktionsbærende element.