A&K bygger 153 lejligheder i Ørestad Syd for ATP Ejendomme

Adserballe & Knudsen indgår en aftale med ATP Ejendomme om at opføre 153 nye boliger i Ørestad Syd til en værdi af 206 mio. kroner.

Byggeriet, der projekteres af PLH Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører, har en attraktiv placering på hjørnet af Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard med Royal Arena, Fields og Ørestad Station som nærmeste naboer.

Det er første gang, at ATP Ejendomme står bag et projekt med nybyg af udlejningsboliger, og Adserballe & Knudsen har indgået kontrakt med ejendomsudvikleren efter at være blevet inviteret til at afgive bud på sagen.

”Det er et spændende projekt, og vi glæder os meget til at samarbejde med ATP Ejendomme om deres første nybyggeri,” siger administrerende direktør i Adserballe & Knudsen Morten L. Hansen og fortsætter:

”Som entreprenør vil vi gerne tidligt ind og etablere et samarbejde med bygherre og rådgiver. Det giver os mulighed for at få vores kompetencer inden for styring i spil, og så skaber det et fælles fodfæste i byggeorganisationen, der bare giver bedre projekter i den sidste ende. Det øger bygbarheden, og det reducerer markant risikoen for konflikt.”

Den private portefølje øges

Det er en central del af Adserballe & Knudsens langsigtede strategi at etablere en endnu tættere dialog med de private bygherrer, og derfor er ATP Ejendomme en særdeles interessant samarbejdspartner for virksomheden.

”Denne sag er helt i tråd med vores overordnede målsætning for virksomheden. Mange kender Adserballe & Knudsen for vores store renoveringssager på almenområdet, men i de senere år har vi kraftigt udbygget vores portefølje inden for nybyggeri på det private marked,” siger Morten L. Hansen.

Oprustning af organisationen

Adserballe & Knudsen er en totalentreprenør, der holder forbindelsen til sine rødder i tømrerfaget ved fortsat at have en egenproduktion bestående af 80 tømrere. Samtidig har virksomheden igennem en længere oprustningsperiode etableret en organisation, der har fokus på planlægning og processtyring.

”Vi har forstærket virksomheden med nogle store kapaciteter fra branchen, samtidig med at vi har haft fokus på videreuddannelse og kompetenceudvikling inden for egne rækker,” siger Morten L. Hansen.

Grønne flader og levende facader

PLH’s byggeri er formet som en åben, U-formet karré i varierende højde, der trapper gradvist op fra seks etager i den sydlige del af bygningen til 11 etager i karréens nordvestlige hjørne. På den måde skabes der en glidende overgang fra det omkringliggende boligkvarter og den kommende skole til motorvejen og en række store bygninger som Copenhagen Towers. Det skaber samtidigt et stort lysindfald i både gårdrummet og på bygningens syd- og vestvendte altaner.

For at skabe et spil i facadeudtrykket, bygges der i lyse mursten og med forskudte altaner og vinduespartier. Sålbænkene under vinduerne udføres i skiffer, mens altanerne belægges med hårdttræ, og terrasserne i terræn er i betonsten og -fliser. Der anlægges et grønt sedumtag, og selve gårdrummet er indrettet som LAR-anlæg, der lader en stor del af regnvandet blive optaget af planter eller nedsive på stedet. Dette er tegnet af Opland Arkitekter.

Byggeriet er beliggende på en grund der er udlagt til blandet anvendelse. I et parallelt projekt opføres hotel og parkeringshus, der vil virke som støjbarriere for det rekreative opholdsareal i bebyggelsens midte. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2020.