Vi ved fra tidligere trivselsundersøgelser, at mange af vores medarbejdere sætter pris på den frihed, de har til at tilrettelægge deres arbejde efter andre krav i hverdagen. Og ledelsen har fuld tillid til, at vores medarbejdere kan administrere det. Det giver større arbejds- og livsglæde med den øgede fleksibilitet, man opnår ved at kunne koble sig på og aftenen eller i weekenden, men det stiller samtidig krav til, at vi hver især formår at finde skellet mellem arbejdstid og fritid.

Adserballe & Knudsen ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives fysisk og psykisk. Vi vil have effektive medarbejdere i balance, der er robuste nok til at træffe velovervejede valg og handle på dem – både for sig selv og i arbejdsmæssig sammenhæng.

Vi bliver konstant udsat for situationer, der kan presse os, og hvor vores indflydelse er helt eller delvist begrænset. Derfor har vi sat fokus på forebyggelse og udarbejdet en stresspolitik samt en plan for stresshåndtering, hvis stressbelastning alligevel sker.

Vi forventer, at alle medarbejdere læser stresspolitikken og anvender den loyalt i hverdagen.

Derudover har vi nedsat en stressgruppe, som består af vores arbejdsmiljøchef, vores administrationschef samt en konsulent med spidskompetence indenfor stressbelastning og psykisk førstehjælp. Stressgruppen står til rådighed for alle medarbejdere med viden, støtte og vejledning om forebyggelse og er behjælpelig i situationer, hvor en medarbejder er blevet stressbelastet.

Du kan rekvirere vores stresspolitik ved at skrive til info@aogk.dk