Ikonisk arkitektur bevares i omfattende renovering

Over de kommende år skal vi renovere den bevaringsværdige boligafdeling Solbjerg Have på Frederiksberg. Det er en gennemgribende renovering, der mest finder sted der, hvor det ikke er synligt.

Den almene boligafdeling Solbjerg Have på Frederiksberg er tegnet af Fællestegnestuen (senere Vandkunsten) og skiller sig ud med en ikonisk terrasse-arkitektur. Den relativt unge bebyggelse fra 1978-79 døjer imidlertid med en række svage punkter, som betyder at en gennemgribende renovering er påkrævet. Der foretages renovering af tage, facader og altaner, samt etablering af nye faldstammer, vandrør og et mekanisk ventilationsanlæg for at rette op på udfordringer med skimmelsvamp og et dårligt indeklima.

For bygherre og rådgiver er det afgørende, at denne renovering finder sted så nænsomt som muligt for at bevare byggeriets unikke udtryk. Det fortæller Lars Erik Bancroft, projektleder for totalrådgiver Arkitema Architects.

”Solbjerg Have er prisbelønnet arkitektur fra 1970’erne og et af byens bedste eksempler på boligbyggeri med rig variation i boligtyper, facader og materialer. Arkitekturen er en direkte kritik og et opgør med det ensformige og monotone betonbyggeri, som samtiden så som fremmedgørende og menneskefjendsk.”

Adserballe & Knudsen vil derfor indledningsvist gennemføre en række pilotprojekter i samarbejde med bygherre og rådgiverne, der skal danne grundlag for den resterende renovering. Baggrunden for den tilgang er en erkendelse af, at de fleste og bedste erfaringer kommer ved at have ordentligt fat i tingene. Ved praktisk at have afprøvet processerne, kan man optimere den samlede renoveringssag.

”Vi vil tilgå byggeriet med den respekt, det fortjener, og ser frem til at fremtidssikre bebyggelsen efter vor tids standarder med fokus på udskiftning af de tekniske installationer. I renoveringen af Solbjerg Have kommer de kernekompetencer Adserballe & Knudsen er kendt for virkelig i spil,” siger sektionschef Thomas Willumsen fra Adserballe & Knudsen.

Renoveringen af de i alt 44.587 etagemeter omfatter nye decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding, stigstrenge, faldstammer, udskiftning af tag og renovering af betonskader samt renovering af facader. Afvanding af terrasserne justeres og badeværelserne skal desuden renoveres, og der etableres solcelleanlæg med en kapacitet på 32.000 kWh.

Kernekompetencer i spil

Der er tale om 407 boliger, hvor beboerne ikke er genhuset, hvorfor koordinering af arbejderne skal fungere for at tilbyde beboerne en så problemfri hverdag som muligt.

”Vi skal sikre, at beboerne er godt orienteret, i samarbejde med KAB, ligesom at vi skal medvirke til, at der skabes tryghed i forhold til den indgriben i hverdagen en renovering er. Det er vi bevidste om, og første orienteringsmøde er allerede afholdt med stor tilslutning fra beboerne. Vi vil derudover, med vores viden inden for miljørenovering, gennemføre dette med fornuft og sikkerhed i tæt samarbejde med ARKITEMA og Wissenberg,” siger Thomas Willumsen.

Ud over den påvirkning vores håndværksarbejder har for den enkelte beboer, vil de omkringliggende naboer og institutioner blive påvirket. Takket være denne indsigt fra rådgiverne og ikke mindst viljen fra Frederiksberg Kommune og Ørsted (tidligere DONG) til at udflytte børnehavebørnene og udleje arealer til byggeplads, er forudsætningerne skabt for at gennemføre byggeriet med et minimum af gener for omgivelserne.

”For at bygge videre på den konstruktive start er der afholdt kickoff med bygherre og rådgivere i januar, hvor omdrejningspunktet var vores samarbejde som hold. Skurene er allerede opsat, og tilslutningen er ved at være afsluttet – vi glæder os nu meget til at komme rigtigt i gang,” siger Thomas Willumsen.

Teamet bag renoveringen af Solbjerg Have består foruden Adserballe & Knudsen af Arkitema Architects og Wissenberg A/S. KAB og FFB er bygherre, og kontraktsummen er ca. 180 mio. kr.