Dalen går i jorden

Syv år efter foreningen Dalen blev dannet for at fremsætte ønske i kommunen om opførelse af et seniorbofællesskab i Helsingør, er projektet gået i jorden med Adserballe & Knudsen som totalentreprenør.

Foreningen Dalen har ventet længe på at realisere drømmen om et boligfællesskab for ældre borgere, og nu er projektet under opførelse. Det blev markeret ved et arrangement d. 15. november, som fik et stærkt fremmøde. Både foreningsmedlemmer og naboer mødte talstærkt op for at se borgmester, Benedikte Kiær (K), fjerne den første spadefuld sand fra grunden til det nye byggeri.

De 40 nye boliger opføres som almene familieboliger med fortrinsret for seniorer, som med foreningen Dalen i ryggen skal varetage en del af den daglige drift. Visionen er ifølge foreningen at skabe en boform, hvor man kan leve selvstændigt og samtidig være deltager i et aktivt fællesskab af selvhjulpne +55’ere.

Og netop det aktive fællesskab syntes at danne ramme for første spadestik-arrangementet, først under borgmester, Benedikte Kiærs, tale.

”De nye boliger er et mangeårigt ønske fra foreningen Dalen, som ønsker at leve i og bidrage til et levende fællesskab. De, der flytter ind, er aktive ressourcer, som vil indgå aktivt i det fællesskab, der vil opstå her”, sagde hun.

Også kommende administrerende direktør for totalentreprenør Adserballe & Knudsen, Morten L. Hansen, lagde i sin tale vægt på fællesskabets betydning for, at projektet bliver realiseret.

”Der har været et stærkt fællesskab i foreningen Dalen, som har haft ønsket om, at leve sammen med andre og i nogle bestemte rammer. Det er fællesskabet, der skal drive det, og fællesskabet, der skal bidrage med liv og mening i hverdagen. Som totalentreprenør med vores rådgivere har det været vores opgave at arbejde de løsninger ind i byggeriet, som understøtter den hverdag, som skal leves på de kvadratmeter, vi bygger,” sagde Morten L. Hansen.

Boligerne opføres i lavenergiklasse 2015 og er udstyret med velfærdsteknologiske løsninger. Foruden boliger indrettes fælleslokaler i en eksisterende bygning, hvoraf halvdelen nedrives. Bofællesskabet vil ligge i Hellebo Park tæt ved Højstrup St. og få hundrede fra vandet.

Teamet bag totalentreprisen består foruden Adserballe & Knudsen af JJW Arkitekter og INGENIØR’NE rådgivende ingeniører. Entreprisesummen er fastsat til cirka 40 millioner kroner.