Adserballe & Knudsen satser på træhusbyggeri i CLT

Som led i en større satsning på byggeri med de massive limtræselementer CLT, har Adserballe & Knudsen igangsat opførelsen af 44 familieboliger i CLT for Boligselskabet Domea. Boligerne forventes færdige i sommeren 2018.

Gennem det seneste år har Adserballe & Knudsen puslet i krogene med et nyt forretningsområde, som skal cementere entreprenøren som en moderne byggevirksomhed med fokus på bæredygtighed og solidt tømrerhåndværk. Nu er kontrakten med Domea på opførelse af familieboliger i Havdrup på plads, og Adserballe & Knudsen står dermed med virksomhedens første udviklingsprojekt baseret på lette konstruktioner i CLT.

Wael Adlouni, projektchef i Adserballe & Knudsen og ansvarlig for opførelsen af den nye afdeling Timianhaven i Havdrup, arbejder i disse uger med at få de sidste ting til at falde i hak, før CLT-elementerne leveres på byggepladsen primo september.

– Vi afsætter en del ressourcer her i projekteringsfasen, for det er det, der er behov for nu. Projektet køres grundigt igennem, og mens vi udvikler tegningsmaterialet, forsøger vi at sætte så mange ting i gang som muligt. Når det egentlige projekt foreligger, kan vi gå i gang med 120 i timen. Og fordi alt er ordentlig planlagt, vil det give et rigtigt godt resultat i sidste ende, siger Wael Adlouni.

Væsentlige fordele i arbejdet med CLT er dels, at der ikke findes flaskehalse hos leverandørerne af CLT som hos leverandørerne af betonelementer og dels elementernes lave vægt. Derudover er CLT yderst robust over for vejrlig, så husene kan lukkes på kort tid uden brug af overdækning. Wael Adlouni forventer derfor, at både produktions- og montagetiden vil mere end opveje for det grundige projekteringsforløb.

– Det er væsentligt, vi kommer i dybden, når nu vi har satset så målrettet på at indhente denne specialistviden. Og når det færdige projekt foreligger, står vi fremadrettet med en nem sag, når vi bygger på bar mark, både i forhold til de kontraktmæssige forhold med leverandøren, de danske myndigheder og tegningsmaterialet, siger Wael Adlouni.

Erfaren samarbejdspartner

Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er i disse år stærkt stigende, hvorfor træhusbyggeri vinder kraftigt frem. Udbredelsen af CLT på det danske marked er stadig begrænset, ikke mindst på grund af de danske myndighedskrav til brand og lyd. I lande som Sverige, Norge, Tyskland, England og Østrig, hvor kravene er skruet anderledes sammen, opføres træhuse i større stil og CLT-elementerne anvendes ofte. I London opføres i disse måneder verdens største CLT-byggeri i 10 etager, mens Bergen har rekorden i højden med 14 etager.

I Danmark er et af de mest kendte, igangværende byggerier med CLT Lisbjerg Bakke nord for Aarhus. Her opføres 40 boliger fordelt på seks blokke i tre og fire etager. Det er tegnestuen Vandkunsten, der står bag projektet, og det er ligeledes Vandkunsten, der er både arkitekt og bygherrerådgiver på Timianhaven. Partner i tegnestuen, Søren Nielsen, ser det som overraskende og positivt, at Adserballe & Knudsen har introduceret CLT i projektet for Domea.

– Vi er også meget interesseret i CLT. Det er bæredygtigt, smukt og giver et godt indeklima – derfor var vi glade for, at der var nogle, der ville tilbyde den byggeteknik. Vi havde ikke valgt den løsning på projektet, fordi vi regnede med, at det ville blive for dyrt. Men Adserballe & Knudsen kunne tilbyde CLT til samme pris, så det var vi rigtigt glade for, siger Søren Nielsen.

Vandkunsten tegnede oprindeligt projektet med lette bokselementer, men udbuddet var bevidst stykket sammen med metodefrihed for entreprenøren. Selvom CLT er nyt for mange, valgte Domea og Vandkunsten at tage skridtet ud i det relativt nye elementmarked sammen med Adserballe & Knudsen.

– Det havde været lettest at projektere med en kendt teknik, og vi kan godt mærke i projekteringen, at det er nyt for nogle. Men egentlig håndterer vi projektet på samme måde, som hvis vi byggede med betonelementer i forhold til kommunikationen og granskning af elementtegninger fra leverandøren. Koordination i forbindelse med granskning er ultravigtig – et kritisk element i projektering, som vi også kender fra beton, siger Søren Nielsen, som havde frygtet, at tilbudsgiverne ville foreslå løsninger i beton.

– Vi er bæredygtighedsfanatikere, tilføjer han.

Nyt forretningsfremstød på vej

I de kommende år er det Adserballe & Knudsens administrerende direktør, Karsten Hjarsøs håb, at Timianhaven vil vinde genklang, når boligselskaberne overvejer nye, innovative metoder til nybyggeri. Til den tid satser entreprenøren på at kunne tilbyde et fuldt byggesystem i CLT.

– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores tømrerhjerter banker for det her materiale. Der er store byggetekniske og CSR-mæssige fordele, som vi finder helt naturligt at inkorporere i vores forretning, så vi håber selvfølgelig, at myndighederne vil se med nysgerrige øjne på mulighederne med CLT i den kommende tid, siger Karsten Hjarsø.

Han er bevidst om, at træhusbyggeri generelt er forbundet med øget risiko på grund af myndighedernes krav. Derfor ærgrer det også, at de større entreprenører forholder sig afventende.

– Markedet skriger på nye, bæredygtige materialer med høj genanvendelighed, og der skal ikke være tvivl om, at det ville være lettere at presse CLT igennem hos myndighederne, hvis der var større pionerånd blandt de store spillere i byggebranchen, siger Karsten Hjarsø.

FAKTA: Timianhaven

Bygherre: Boligselskabet Domea Solrød

Totalentreprenør: Adserballe & Knudsen

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Dominia

Konsulent: CUBUS.nu

Omfang: 44 almene boliger samt fælleshus, i alt 3.700 m2

Entreprisesum: 45 mio. kr.