AAB vælger Adserballe & Knudsen til stor renovering

258 lejligheder fremtidssikres med nyt køkken og bad, altan, varme og ventilation. Adserballe & Knudsen får ordren på 110 millioner kroner.

AAB igangsætter en større renovering af afd. 25 Borup Allé i Københavns Nordvestkvarter. Ejendommen fra 1925 er opført som to karréer med facade til Borups Alle.

I alt 258 lejligheder fremtidssikres med udskiftning af de gamle køkkener og bad med nye og større badeværelser med brus. Køkkenet fornys og såvel de lodrette stigestrenge og faldstammer som udsugning udskiftes i alle lejligheder. De får endvidere altan og nye vinduer på gårdsiden.

Varmecentralen renoveres og varmeanlægget ændres til et to-strengssystem.

– Vi skal i gang med en bred indsats med alle fag, inklusiv en asbestsanering af de gamle udluftningskanaler, siger sektionsleder Rasmus Rømer, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

– Der er derfor lagt en rullende plan med ni uger til hver opgang. En del af arbejdet udføres i egenproduktion, mens maler, VVS, el og nedrivning er i samarbejde med underentreprenører.

– Kunsten bliver at få projektstyringen optimeret. Dels på grund af de mange delopgaver, dels fordi pladsen er meget trang. Vi har aftalt med bygherre og rådgivere, at vi tager fire opgange og bruger erfaringerne til at optimere processerne.

– Metoden er at opdele i velbeskrevne og afgrænsede delopgaver, som håndværkerne kan udføre rationelt. Når en slipper, er den næste klar til at fortsætte uden spildtid. Opgaverne er de samme i hver bolig. Det sparer tid og penge til glæde for alle parter, siger Rasmus Rømer.

Beboerne genhuses, mens deres bolig renoveres. I gården opstilles beboelsespavilloner, som skal huse to opgange ad gangen.

I gang med 3.000 boliger

2016 tegner for Adserballe & Knudsen til et meget aktivt og spændende år. Lige nu arbejdes der med over 3.000 boliger fordelt på en række opgaver. De største projekter omfatter hver 3-400 boliger. Det betyder også, at der er mange spændende ledelsesopgaver at arbejde med.

– Vi har over de senere år udviklet virksomhedens kompetencer blandt andet med at tilknytte dygtige ledere på alle niveauer og med en bred indsats inden for kompetenceudvikling, påpeger adm. direktør Karsten Hjarsø og fortsætter:

– Samtidig har vi udvidet kraftigt på funktionærsiden med fokus på at vinde store renoverings- og nybygningsopgaver med en vis kompleksitet og gerne i totalentreprise. Vi holder dog fast i en god andel egenproduktion, mens en del opgaver udføres med udvalgte underentreprenører.

– Projektstyring og beboerhåndtering er de to mest centrale fokusområder. Byggelederen skal kunne håndtere mange ting ud over det rent faglige.

– På en almindelig arbejdsdag er de inde i 8-10 boliger. Det betyder, at empati, at forstå beboernes bekymringer og hjælpe, er i fokus. De møder mange forskellige mennesker, og derfor er konflikthåndtering en vigtig del af vores kompetenceudvikling.

– Som virksomhed favner vi bredt. Vi har ansat en del flere lærlinge og medarbejdere med særlige udfordringer. Vi har unge, der kommer med entusiasme og ny viden fra skolebænken og ældre, der har en stor robusthed og erfaring.

Karsten Hjarsø oplyser, at omsætningen runder 500 millioner kroner, virksomhedens hidtil største volumen.

FAKTA OM PROJEKTET

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen

Bygherre: AAB, afd. 25

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniører: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 110 millioner kroner

Periode: 2016- 2018