Temaet for årets Safety Day er ”Et fælles ansvar”, og det har kørt som en rød tråd for en række aktiviteter igennem 2018.

I foråret blev der blandt andet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de af virksomhedens medarbejdere, der har deres dagligdag på byggepladser.

Desuden har vi lavet personlige interviews med en række af håndværkerne fra egenproduktionen om deres forhold til sikkerhed i hverdagen.

Det har vi gjort for at forstærke fundamentet for en indsats, der i forvejen bliver taget meget alvorligt, og som virksomheden investerer kraftigt i.

 

Sikkerhed er ikke bare vigtigt én dag om året. Det er vigtigt hver dag, og det er vigtigt, at alle betragter det på den måde. Det er derfor, at der er tale om et fælles ansvar.

A&K har som arbejdsgiver det overordnede ansvar for sikkerheden, men den enkelte medarbejder har et medansvar i dagligdagen.

Det medansvar indebærer en forpligtelse til at stille de svære spørgsmål til byggeledere, chefer og direktører – og til at besvare dem, når spørgsmålene går den anden vej.

”Safety Day – Tid til sikkerhed” giver mulighed for en åben dialog mellem parter, der er del af samme virksomhed, men som ikke ser meget til hinanden i dagligdagen.

"Selv om man går på akkord, så har man mulighed for at arbejde sikkert"

Claus Thomsen, tømrer, Lavetten

Hvad er dine forventninger til Safety Day – Tid til sikkerhed?

“Jeg har ikke hørt om det. Jeg startede i november sidste år.”

 

Hvordan kan man forbedre sikkerheden i dagligdagen?

Du skal have en ledelse, der er synlig og går forrest, og det mærker man med de ledere, som vi har ude på Lavetten. Du har også et personligt ansvar, som du ikke kan frasige dig, men tingene kan let slingre lidt på en byggeplads. Ligesom med affald. Når én begynder at smide det, så gør alle andre også. Det handler om at give information, og der er medarbejdermagasinet Platform et rigtigt godt sted. Jeg vil gerne læse mere om nye regler og hjælpemidler, for det er den måde, vi bliver opdateret på. Ellers gør vi jo, som vi altid har gjort. Jeg er lidt imponeret over, at et firma, der alligevel ikke er større, har et blad som Platform. Det er jo ikke bare en enkelt side, men historier og interviews som vi læser og diskuterer i vores skur. Det er meget positivt.”

 

Hvad betyder det for dig, at A&K sætter ressourcer af til at afholde en årlig dag med fokus på sikkerhed?

“Det er meget positivt i forhold til der, hvor vi kommer fra. Officielt gik man op i sikkerhed, man havde mapper og APV og det hele, men det blev ikke rigtigt overholdt. Firmaet havde ikke lige så stor respekt for det, som de har her. Vores chefer, Dennis og Jeppe, tager det meget alvorligt. De er foregangsmænd, og det afspejler jo også firmaet. Der skal tjenes nogle penge, men der er også et tydeligt signal om, at de gerne vil have, at vi kommer sikkert hjem.”

Martin Schmidt, tømrer og sikkerhedsrepræsentant, Skoleparken

Hvad er dine forventninger til Safety Day – Tid til sikkerhed?

“Det er vigtigt, at man kalder alle tømrere og byggeledere sammen i et fælles møde. Det er lige så meget os ude i marken, der arbejder med sikkerhed, der har noget at drøfte. Jeg kunne godt tænke mig flere møder, for eksempel med tømrere fra andre sager, hvor vi kan diskutere på tværs. Jeg vil gerne udvikle min viden om sikkerhed. Jeg har grunduddannelsen på to dage, men kunne godt tænke mig, at der var noget mere.”

 

Hvordan kan man forbedre sikkerheden i dagligdagen?

“Jeg opsøger altid andre muligheder og hjælpemidler, inden jeg går i gang med en opgave. Er der noget, man kan gøre bedre eller anderledes? Det er vigtigt lige at bruge noget tid på. Jeg starter med at undersøge det selv, og så tager jeg en dialog med byggeledelsen. Sikkerhed skal være en lige så stor prioritet som selve arbejdet. Folk vil gerne tjene penge, og så glemmer de måske sikkerhedsbriller eller høreværn, hvis det ikke lige er inden for rækkevidde. Selv om man går på akkord, så har man mulighed for at arbejde sikkert.”

 

Hvad betyder det for dig, at A&K sætter ressourcer af til at afholde en årlig dag med fokus på sikkerhed?

“Det er utroligt vigtigt, at et firma som A&K sætter pris på, at sikkerheden er i orden, så medarbejderne trives og føler sig godt tilpas i dagligdagen. Det er ikke sådan, at A&K reklamerer med, at man går op i sikkerhed, men jeg vil sige, at niveauet er over standard. Nogle firmaer går slet ikke op i det. Det gør A&K.”

"Vi skal tage ansvaret for vores egen og vores kollegaers sikkerhed."

Rasmus Rømer Lausen, produktionsdirektør

Hvorfor afholder vi ”Safety Day – Tid til sikkerhed”?

“Vi afholder Safety Day for jævnligt at minde os selv om, hvor vigtig en del af vores job, sikkerhed er. For os i ledelsen er det et vigtigt redskab til at få viden om, hvad vores ansatte tænker og har gjort af tanker i forhold til sikkerhed i det forgangne år. Det er en mulighed for at evaluere, hvilke eventuelt nye sikkerhedsmæssige tiltag der virker og hvilke, der ikke virker, og i høj grad en mulighed for at få input til i hvilken retning vi skal bevæge os fremad.”

 

Hvad er ønskescenariet for, hvad der skal komme ud af indsatsen – nu og på sigt?

“At vi sammen arbejder på at få de meste sikre byggepladser i Danmark. At det bliver en selvfølge for os alle sammen at bære hjelm og synlighedsbeklædning, samt øvrige personlige værnemidler. At vi ikke bruger tiden på at diskutere om en sikkerhedsbrist i virkeligheden er en brist, men i stedet bruger tiden på sammen at løse den sammen.”

 

Hvordan lykkes vi med at nå det mål?

“Ved ikke at gå forbi en kollega, der skærer med vinkelsliber uden briller og høreværn, uden at minde ham om at tage sine personlige værnemidler på. Ved i det hele taget ikke at ”gå forbi”. Vi skal tage ansvaret for vores egen og vores kollegaers sikkerhed ved at betragte sikkerhedsarbejdet som et fælles ansvar.”

Jesper Yttesen, arbejdsmiljøchef

Hvorfor afholder vi ”Safety Day – Tid til sikkerhed”?

“Vi holder Safety Day, en begivenhed for timelønnede og funktionærer i A&K, for at markere, at et godt arbejdsmiljø på vores byggepladser er et fælles ansvar, der kræver alles indsats.”

 

Hvad er ønskescenariet for, hvad der skal komme ud af indsatsen – nu og på sigt?

“På Safety Day er der mulighed for dialog på tværs af virksomheden, om hvad det vil sige at have et godt arbejdsmiljø og hvilke tiltag det kræver at blive endnu bedre. På Safety Day formidler ledelsen A&Ks vision omkring arbejdsmiljø direkte til medarbejderne. Medarbejderne har for deres del mulighed for at give feedback – direkte til ledelsen.”

 

Hvordan lykkes vi med at nå det mål?

“Årets tema er ”Et fælles ansvar”. Jeg tør godt sige, at har vi et godt arbejdsmiljø i A&K. Det er ikke det samme som, at det ikke kan blive bedre, eller at vi ikke skal udvikle os for at fastholde det gode arbejdsmiljø. Det er nogle gange svært at forudse, hvad morgendagen vil bringe, men lige så sikkert som at bygherre vil have en bedre kvalitet og bygget for færre penge på kortere tid – lige så sikkert er det, at et godt arbejdsmiljø på byggepladserne kræver, at vi alle bidrager og har fokus. Det er budskabet om den fælles indsats, der er vigtig, og derfor vil vi se det budskab i forskellige ”indpakninger” i årets Safety Day og i de kommende Safety Days.”

Mød vores medarbejdere

Vores medarbejdere forklarer bedst selv, hvad der giver dem arbejdsglæde, og hvorfor A&K er det rette valg for dem.

Vi laver løbende interviews, så tjek ind en gang imellem og mød en ny A&K-medarbejder.