Renovering

I Adserballe & Knudsen har vi gennemført en lang række store helhedsplaner for de almene boligselskaber, og vi betragter disciplinen som en kerneydelse i virksomheden.

Vores mangeårige erfaring i almensektoren har givet os en dyb forståelse for de problemstillinger, der knytter sig til at arbejde i de til tider bevaringsværdige men altid nedslidte boligafdelinger. Projekterne varer ofte over flere år og er indgribende i beboernes hverdag, og derfor spiller beboerinddragelsen altid en central rolle i både planlægning og udførelse.

Der er ikke to sager, der er ens, og det kræver en sammenhængende indsats, når udfordringerne – og overraskelserne bag facaderne og under lofterne – skal håndteres. Derfor sammensætter vi altid et hold, der kan skabe en balance mellem alle delelementerne: Beboerhensyn, logistik, tid, økonomi, arbejdsmiljø, bygbarhed og samarbejdsklima.

Vi investerer meget i det interne samarbejde i projektorganisationen, da vi tror på, at tillid er fundamentalt for gode projekter. Vi afholder indledende værdi-workshops, som vi følger op på igennem hele byggesagen, så vi sikrer, at det samlede hold lever op til de indbyrdes aftaler.

Herunder kan du læse mere om de renoveringssager, vi har udført inden for de seneste fem år.