Voldboligerne, Christianshavn

Tag- og vinduesudskiftning

Vi foretager en udskiftning af 800 vinduer og renovering af 3.300 m2 tag på 140 ældreboliger, der ligger ud mod Christianhavns Vold i København.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Voldboligerne er opført i 1952 af Københavns stadsarkitekt og er blevet tildelt en klasse 3 fredning.

I 1992 var byggeriet igennem en større ombygning.

Voldboligerne rummer 140 ældreboliger, og opgaven har i særdeleshed stillet krav til ekstra foranstaltninger og en hensynsfuld beboerinddragelse.

Renoveringen udføres i hovedentreprise for bygherre KAB i samarbejde med rådgiverne Pålsson Arkitekter og Dominia – Rådgivende Ingeniører.

På opgaven stillede Adserballe & Knudsen en fast byggeleder til rådighed for at imødekomme et ønske om intensiv byggeledelse og en særligt hensynsfuld beboerkommunikation.

Varslinger sker som regel med sedler i beboernes postkasser med henholdsvis 3 og 14 dages varsel. Da beboerne ikke let kan komme til deres postkasse, valgte byggeledelsen at sætte sedler på beboernes vinduer.

Proces

På opgaven stillede Adserballe & Knudsen en fast byggeleder til rådighed for at imødekomme et ønske om intensiv byggeledelse og en særligt hensynsfuld beboerkommunikation. Beboergruppen består af mange ældre, hvoraf flere er dårligt gående eller sengeliggende.

En byggeleder fungerede som servicemand for at klargøre boligerne til renoveringen samt sikre, at de blev overdraget i samme stand, som da de blev overtaget. Håndværkerne efterlod byggeområdet komplet ryddet hver dag, da selv mindre objekter kunne være årsag til snubleulykker for beboerne.

Varslinger sker som regel med sedler i beboernes postkasser med 3 og 14 dages varsel. Da Voldboligernes beboere ikke let kunne komme til deres postkasse, valgte byggeledelsen at supplere med at sætte sedler på beboernes vinduer.

Dette var et stærkt visuelt greb, som fungerede godt i praksis.

Teknisk beskrivelse

Opretning af 3.300 m2 tagkonstruktion. Opretning af spær og renovering af hårdt undertag med ru brandimprægnerede brædder.

I boliger fra 1950´erne er det ofte nødvendigt med ekstra foranstaltninger på grund af risiko for farlige stoffer.

I forbindelse med udskiftningen af de 800 vinduer blev der foretaget en analyse af malingen og fugerne. Der blev etableret støvvægge med tapetplastic, hvilket sikrede, at ingen af boligerne blev udsat for farligt støv.

Den indvendige lysning blev skåret fri med mekanisk værktøj.

I forbindelse med udskiftningen af de 800 vinduer blev der foretaget en analyse af malingen og fugerne.