Tunet, Trekroner

Nybyg af almene boliger

Adserballe & Knudsen opfører ny bebyggelse i Rockwool byggesystem i Trekroner ved Roskilde med almene ungdoms-, flygtninge- og familieboliger.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Opgaven omfatter opførelse af 58 almene ungdoms- og flygtningeboliger samt fire mindre familieboliger.

Byggeriet opføres som et udviklingsprojekt i samarbejde mellem Roskilde Kommune, KAB og Rockwool.

Proces

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Roskilde Nord Boligselskab og Rockwool A/S vedrørende udvikling af nærværende boligprojekt, hvor Rockwools integrerede facadeløsning ”RockZero” anvendes som byggesystem.

Adserballe & Knudsen varetager projekteringsledelse. Samarbejdsformen mellem bygherre/dennes rådgiver og totalentreprenøren foregår i åben dialog i hele projekterings- og udførelsesfasen.

Adserballe & Knudsen har ansvaret for samtlige underentreprenører, tekniske rådgivere, geotekniker, landinspektør samt andre underleverandører og -rådgivere og sikrer koordinering af de samlede ydelser herunder bygherreleverancen vedr. Rockwoolsystemet.

For både ungdoms- og flygtningeboligerne er en af de væsentlige forudsætninger at kunne opføre boliger til en lav husleje i naturskønne omgivelser.

Systemet er baseret på kendte og enkle principper. Idet væggen har indbygget lufttæthed, er alt det arbejde, der normalt skal foretages med blandt andet dampspærre, sparet.

Designmæssigt giver systemet frihed til at vælge mange forskellige typer facadeløsninger – på Tunet vil boligerne fremstå med en kombination af træ- og stålpladebeklædning.

Teknisk beskrivelse

RockZero er et samlet system med komprimeret stenuldsisolering, stabiliserende og kuldebrosbrydende stenuld samt brandsikkert og lyddæmpende materiale.

Takket være konstruktionens høje isoleringsevne, lever systemet op til 2020-kravene, mens driftsomkostningerne kan holdes i bund.

Designmæssigt giver systemet frihed til at vælge mange forskellige typer facadeløsninger – på Tunet vil boligerne fremstå med en kombination af træ- og stålpladebeklædning.

Vægkonstruktionen er kuldebrosfri og holder den samme U-værdi hele vejen igennem. Derudover er konstruktionen slankere end konventionelle konstruktioner, hvilket giver de relativt små boliger i Tunet to-tre kvadratmeter mere per lejlighed.