Toppen, Trekroner

Nybyggeri af CLT-boliger

I Trekroner opfører Adserballe & Knudsen som totalentreprenør 67 bæredygtige boliger i byggesystemet CLT. Toppen er det andet af i alt fem projekter, som vi opfører under rammeaftale med Boligselskabet Sjælland.

 

 

Kort om projektet

Toppen består af seks blokke i tre etager med i alt 67 boliger fra 37 m2 studiebolig til 115 m2 familiebolig, og opføres ligesom Skademosen i CLT. I midten af bebyggelsen etableres en bypark af kommunen, der skaber et byrum for beboere og naboer.

Den hastige udvikling af Trekroner som bydel i den østlige del af Roskilde fortsætter. Med etableringen af 2.500 boliger, flere end 5.000 indbyggere, butikker, erhverv, togstation og stisystemer har området de seneste 15 år været igennem en stor forvandling fra marker til en selvstændig bydel med egen identitet.

Byggerierne udføres i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Holmsgaard – Rådgivende Ingeniører, Thing Brandt Landskab og med Dominia som bygherrerådgiver.

Proces

Toppen og de øvrige byggerier i rammeaftalen opføres i byggesystemet CLT-FLEX, som projektparterne har udviklet i samarbejde i forbindelse med tilbudsgivning på rammeaftalen i 2017.

Da der er tale om et nyt byggesystem, har parterne stået for at udvikle, afprøve og dokumentere løsninger inden for fugt, lyd og brand. I samarbejde med bygherre sikrer de en løbende optimering af systemet i forhold til både energikrav, bygbarhed og bæredygtighed.

 

Det giver store fordele, at det er de samme parter, der udfører samtlige byggerier. På hvert projekt høstes der læring, som bidrager til at optimere processerne fremadrettet.

Konceptet gør det ligeledes muligt for arkitekterne at lave gode planløsninger, da elementerne kan udarbejdes i næsten alle mål. Boligerne kan således grupperes og forskydes, og dermed kan der skabes en arkitektur, der danner miljø på en måde, der tit savnes i nye bebyggelser.

Teknisk beskrivelse

Toppen opføres med bærende CLT-elementer, og facaderne bliver beklædt med træ og vinduer i rå aluminium.

Byggeriet opføres efter energiklasse 2020, hvilket bl.a. betyder, at udgifter til energiforbrug minimeres. Der bliver tænkt på bæredygtighed, når materialerne skal vælges. Der bliver valgt miljøvenlige, robuste og holdbare byggekomponenter og løsninger.

Teamet har på baggrund af erfaringerne fra Skademosen udformet en anden fugtstrategi for Toppen. Et element i strategien er en ændring af facadesystemet, der gør det muligt at lukke huset hurtigere. Løsningen er en ydervægskonstruktion med i-stolper med en afstand på 60 centimeter, som skrues ind i CLT’en. Facaden bliver lukket med påmonteringen af en CEMBRIT vindgips-plade, og imellem de to lag indblæses papirisolering.

 

Desuden etableres ventilationsanlæg med genvinding. Belysning udføres med LED-armaturer, og der anvendes intelligent lysstyring. Dele af bygningens energiforbrug skal dækkes af solceller, som bliver placeret på taget.

Borgmester i Roskilde Thomas Breddam og Boligselskabet Sjællands direktør Bo Jørgensen tager første spadestik på Toppen.