Tingbjerg, Brønshøj

Bolig- og energirenovering

Adserballe & Knudsen er ansvarlig for at renovere, energioptimere og ombygge 72 lejligheder og 23 tilgængelighedsboliger, i alt ca. 8.200 m2 fordelt på 13 boligblokke i Tingbjerg.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Boligselskabet fsb ønsker at skabe en mere attraktiv afdeling med velfungerende og tidssvarende boliger uden at gå på kompromis med byggeriets kulturarv og arkitektoniske kvaliteter.

Tingbjergs karakteristiske gule blokke i tre etager er opført i perioden 1956-1975, og 40 år efter trænger byggeriet til en energirenovering og opdatering af rum og installationer.

Tingbjergs karakteristiske gule blokke i tre etager er opført i perioden 1956-1975.

Byggeledelse i større renoveringsopgaver er en kernekompetence for Adserballe & Knudsen.

Proces

Adserballe & Knudsen varetager to storentrepriser (E4 og E6). En central del af Adserballe & Knudsens opgave består i at tilrettelægge et rationelt forløb for de mange delopgaver, samt sikre en koordineret indsats i dialog med de øvrige storentreprenører. Byggeledelse i større renoveringsopgaver er en kernekompetence for

Adserballe & Knudsen, der har bred erfaring med ledelse og styring af tilsvarende sager.

Beboerne er fraflyttet boligerne i udførelsesperioden og oplever derfor ikke gener i forbindelse med arbejderne.

Teknisk beskrivelse

Boligerne bliver energirenoveret med efterisolering af gavle, nyt tag, nye vinduer og døre samt nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Der etableres nye køkkener og installeres nye badeværelser i alle boliger, herunder nye vandledninger, afløb-, varme- og elinstallationer. Adserballe & Knudsen etablerer i alt 23 tilgængelighedslejligheder med direkte

udgang til grønt område og private haver. Lejlighederne totalrenoveres, og tilgængeligheden forbedres med etablering af niveaufri adgang i stueetagen samt personlifte i enkelte opgange. Dertil udfører Adserballe & Knudsen miljøsanering for skimmel og farlige stoffer samt nedrivning af eksisterende asbestholdige aftrækskanaler.