Teglholmen, København SV

Nybyggeri af boliger

Adserballe & Knudsen udfører tømrerarbejdet i fagentreprise på nybyggeriet af 142 boliger på Teglholmen i København SV. Opgaven er blevet tildelt på  baggrund af tidligere samarbejder. 

Hent referenceblad

Kort om projektet

Karréen på i alt 14.500 m2 opføres i 4-6 etager for at skabe et varieret facadeudtryk og give optimale solforhold i gårdrummet. Byggeriet vil bestå af en blanding af leje- og ejerboliger.

Som i de omkringliggende byggerier i områder er der tale om skalmurede bygninger. Der er murstensfacader på de nederste etager, og fra fjerde plan og op beklædes facaden med zink- og aluminiumselementer.

På dele af bebyggelsens tagflader langs kanalen etableres private tagterrasser med adgang fra trappehuse. Bilparkering etableres i kælder, cykelparkeringen placeres i terræn og i kælder.

Proces

På baggrund af tidligere samarbejder på blandt andet Kanalvej og Nordbro blev Adserballe & Knudsen af totalentreprenør KPC indbudt til at beregne en pris på tømrerentrepriserne.

Sjakket består af fire mand, der er tilknyttet sagen i den fulde byggeperiode.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen står for montage af 1.100 facadevinduer og -døre, 700 m2 trappelofter, 80 ståldøre og postkasser, samt for udførelsen af tømrerarbejdet på 650 m2 tagterrasser og taghuse.

Indvendigt er tømrerne ansvarlige for montagen af gipslofter og -vægge og 600 døre, samt for montage af 200 m2 akustiklofter i fælleslokale og erhvervslejemålene.

Tømrersjakket udfører desuden det indvendige snedkerarbejde bestående af døre og fodpaneler. Der udføres ca. 16.000 løbende meter fodpaneler og indfatninger.