Solvangskolen, Farum

Ny skoletilbygning

Vi opfører tilbygningen i et tidligt, tæt og tillidsbaseret samarbejde med Furesø Kommune og rådgiverteamet. Den model giver en effektiv proces i et tidspresset projekt.

Hent referenceblad

Foto: Tom Jersø

Kort om projektet

Totalentreprisen på Solvangskolen er en blandt flere nyere projekter i Adserballe & Knudsen med tidlig inddragelse af entreprenøren, hvor samarbejdets udformning har afgørende betydning for måden, hvorpå projektet gennemføres.

Skolens brugere er dybt afhængige af overholdelse af tidsplanen, så det var afgørende for sagen, at råhuset kunne nå at blive monteret i skolernes sommerferie.

Foto: Tom Jersø

Proces

I opførelsen af Solvangskolens tilbygning er tiden knap, hvilket forudsætter at Adserballe & Knudsen sammen med kommunen og rådgiverne får bearbejdet projektet, så selve byggeriet kan startes op.

Forudsætningen for tidsplanen var – foruden det væsentlige fokus, at skolens brugere er dybt afhængige af overholdelse af tidsplanen – at råhuset kunne nå at blive monteret i skolernes sommerferie, hvilket er lykkes.

Processen har været præget af åben dialog i et tæt og tillidsbaseret samarbejde, som har ført til et både tidsmæssigt og økonomisk holdbart projekt lige fra begyndelsen.

At kunne projektere, indkøbe og montere råhuset på så få måneder forudsætter en særlig indsats i projektering, og i det samarbejde har medrådgiverne Mangor & Nagel og INGENIØR’NE spillet en afgørende rolle i et hurtigt og smidigt projekteringsforløb, som også har været præget af et fortrinligt samarbejde med kommunens repræsentanter.

Teknisk beskrivelse

Den nye tilbygning er blevet opført på fundamentet fra de to oprindelige bygninger. Bebyggelseskompositionen, med længebygninger på langs og mellembygninger på tværs, bevares. Gangarealerne er omdannet til fleksible opholdsarealer, mellembygningerne er designet med ramper og plateauer, og det overdækkede uderum ”Solgården” er placeret midt i fællesarealerne.

Alt efter årstid kan bruges Solgården bruges i undervisningen og kan benyttes som et ”orangeri”, hvor der kan dyrkes planter. Arkitekturen finder inspiration i traditionel japansk byggeskik, hvor synlige konstruktive principper, store tagflader, karakteristiske tagudhæng samt horisontale inddelinger af ydervægge og gavle er væsentlige karaktertræk.

Byggeriet er opført fra juni 2016 til januar 2017.

Foto: Tom Jersø