Skovparken, Espergærde

Helhedsrenovering

Adserballe & Knudsen renoverer og ombygger Skovparken i Espergærde for at fremtidssikre de 68 boliger og fire erhvervslejemål som en del af en helhedsplan. Byggeriet blev afsluttet i 2015.

Hent referenceblad

De seks boligblokke fra 1949-51 skal have udbedret byggeskader for at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen som attraktiv.

Kort om projektet

Skovparken står som en klassisk dansk parkbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, hvor det grønne parkrum omfavnes af seks boligblokke med røde teglfacader og tegltag.

De seks boligblokke er opført i 1949-51 i tre plan med et etageareal på godt 5.600 m2.

Renoveringen er en del af en helhedsplan for at fremtidssikre afdelingen med attraktive boliger ved at udbedre byggeskader og modernisere installationer og klimaskærm.

Planen omfatter derfor også en renovering og fornyelse af de grønne områder, legepladser og opholdsrum.

 

Proces

Boligerne er beboet, mens arbejdet står på, og der er lagt en omhyggelig plan, der sikrer så få gener for beboerne som muligt og kort tid med håndværkere inde i hver bolig.

Arbejdet indledes med udvendige arbejder og følger en rullende plan. De første indvendige arbejder indledes efterfølgende. Hver blok tager knap seks måneder.

Teknisk beskrivelse

Renoveringsprojektet omfatter nedrivning, efterisolering og genetablering af murede gavle, istandsættelse af dele af facaderne, udskiftning af tag med røde tagsten samt udskiftning af vinduer og døre. Etagedæk og tagkonstruktioner efterisoleres, og alle altaner renoveres og udvides.

En af blokkene skal bygges om med nyt bad og nyt køkken. Der etableres endvidere elevator i de to opgange, og de øverste boliger ombygges til lejligheder i 1½ plan ved at inddrage tagrummet.

Alle stuelejligheder får desuden adgang til egne små haver, som bliver et attraktivt frirum for beboerne.

De seks boligblokke skal have udbedret byggeskader, efterisoleres, altaner skal fornys og udvides, installationer fornys, ventilation etableres i alle lejligheder, taget udskiftes og efterisoleres.