PFA, Østerbro

Renovering af domicil

Adserballe & Knudsen er hovedentreprenør på renoveringen af PFA’s domicil i Nordhavn. Opgaven er en totalrenovering af 28.000 m2 med en entreprisesum på 270 millioner kroner

Hent referenceblad

Kort om projektet

PFA’s ikoniske byggeri har for en generation af s-togs-passagerer markeret indgangen til København. Entreprisesummen er 270 millioner kroner, og der er tale om en totalrenovering af 28.000 etagekvadratmeter.

Sweco er bygherrerådgiver, og projektet udføres med rådgiverne Årstiderne Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S. Der har været et tæt og tidligt samarbejde mellem parterne for at etablere fælles værdier og sikre sagen en god opstart. Bygherre har som målsætning at opnå en DGNB sølvcertificering.

Sagen indebærer etableringen af et nyt indgangsparti i dobbelthøjde, der fremstår åbent mod den kommende metrostation. De eksisterende cellekontorer bliver strippet indvendigt og erstattet af åbne kontorlandskaber og en central mødekerne.

Bygningens indre vil fremstå i rå overflader og med synlige installationer. Der er fuld tag- og vinduesudskiftning, og på de fleste facader erstattes de karakteristiske lameller af vinduer med indbygget solafskærmning.

Proces

Adserballe & Knudsen var indbudt til at afgive tilbud som en ud af tre entreprenører og vandt sagen efter forhandling med bygherre.

Sagen blev skudt i gang med et Kick Off seminar sammen med parterne Sweco, Årstiderne Arkitekter og Oluf Jørgensen. Dette er fast praksis for Adserballe & Knudsen, når vi er engageret som hoved- eller totalentreprenør.

Formålet er at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde tidligt i forløbet, der kan sikre et positivt og effektivt forløb. Der gennemføres opfølgende seminarer igennem byggeprocessen.

Adserballe & Knudsen har bidraget til samprojektering med underentreprenør og leverandør på alle fag. 

Domicilet består af to bygningskomplekser, ”6-tallet” og ”8-tallet”, der færdigrenoveres i to separate etaper. Dette indebærer, at PFA’s medarbejdere bliver genhuset i den bygning, der ikke arbejdes i. I den sammenhæng afholdes der ugentlige koordineringsmøder med Sweco og driftschefen hos PFA. Dette bidrager til, at eventuelle problemstillinger kan løses effektivt på byggepladsen.

I forbindelse med den omfattende renovering vil der blive etableret forbindelsesbroer imellem de to bygningskroppe

Indretning og installationer afprøves i et 1:1 "testlab". Her ses mødekernen i centrum af det åbne kontorlandskab.

Teknisk beskrivelse

Entreprisen omfatter nedrivning, udskiftning af cirka 2.000 vinduer, samt etablering af nye forbindelsesbroer mellem de to bygninger. Oven på disse anlægges tagterrasser.

Der foretages udskiftning af de cirka 4.000 m2 tag, samt etableres nye teknikhuse og taghuse på taget. 3-4.000 m2 p-pladser inddrages til at bygge ny sportshal, auditorium og front-office areal ud mod den kommende metrostation.

Herudover gennemføres en omfattende indvendig renovering af de 28.000 etagekvadratmeter. Bygningernes indre strippes, og der bliver skabt åbne kontorer omkring en indre mødekerne. Samtlige installationer fritlægges som en del af et mere råt udtryk.

Den hidtil lidt aflukkede bygning vil blive åbnet mod sine travle, urbane omgivelser, og husets funktioner bliver bundet mere dynamisk sammen af et stort indvendigt torv i dobbelt etagehøjde. I den forbindelse konstrueres en ny alu-facade på cirka 3.000 m2. Som en del af entreprisen hører den nænsomme flytning af kunstneren Bjørn Nørgaards fire skulpturer, Tumlingerne, fra deres nuværende placering ud mod Gammel Kalkbrænderivej til den kommende plads mod metroen.

Tømrerarbejdet udføres i Adserballe & Knudsens egenproduktion. Der bliver mandet op og ned efter behov, men i gennemsnit vil der gå 10-15 mand på pladsen. Dette udgør cirka 10 % af den samlede produktion. Adserballe & Knudsens byggeledelse står for byggestyringen af de øvrige fag.

De karakteristiske sorte lameller bliver fjernet, da de nye vinduer leveres med indbygget solafskærmning.

Bygherre er efter sagens opstart påbegyndt en undersøgelse om muligheden for at opnå en DGNB sølvcertificering.

I alt godt 2.000 vinduer og 4.000 m2 tag bliver udskiftet, mens der etableres nye teknikhuse og taghuse på taget.