Nivåhøj, Nivå

Energirenovering

I en totalentreprise energirenoverer Adserballe & Knudsen 184 lejligheder for boligforeningen Vibo. Der opføres samtidig nyt fælleshus som tilbygning til en eksisterende sportshal.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen energirenoverer 184 lejligheder fordelt på 11 punkthuse i Vibo afdeling 103, Nivåhøj. Punkthusene er opført som terrassehuse med ’hængende haver’ og alle lejligheder har enten egen, have eller ca. 18 m2 tagterrasse. I forbindelse med energirenoveringen opføres samtidig et nyt fælleshus til beboerne i Nivåhøj afdeling I, II og III.

Proces

Adserballe & Knudsen dækker selv de fleste håndværkskompetencer, og hele organisationen er qua et intensivt forarbejde gearet til at arbejde sammen om opgaven. Funktionærsiden er ligeledes styrket til at lede og styre opgaven.

Renoveringen af hvert af de 11 punkthuse er beregnet til to måneder, og arbejdet er tilrettelagt i en rullende plan, hus for hus, hvor der også indgår totaloverdækning.

Fælleshuset er udført som en nyopført tilbygning til eksisterende sportshal, med hhv. toilet-, køkken-, møde- og kontorfaciliteter. Fælleshuset er integreret med eksisterende sportshal, således at det færdige byggeri fremstår som et multifunktionelt medborgerhus, hvor arrangementer kan afvikles såvel ude- som inde og i varierende skala.

 

Teknisk beskrivelse

Renoveringen omfatter udover udskiftning af vinduer og døre også afrensning og maling af betonfacader, efterisolering af fundamenter, nye hovedtage, udskiftning af tagterrasser, nye terrasseværn og baldakiner, omlægning af kloak, installation af nye ventilationsanlæg samt el og VVS-arbejder. Det samlede etageareal er på 13.740 m2.

Der udskiftes samlet 944 vinduer og døre. Der er fundet ’tysker false’ i betonelementerne, hvor den udvendige fals går ind foran vindueskarmene. Det er derfor kun muligt at montere vinduerne indefra, hvilket kræver lidt opfindsomhed, særligt omkring placering af fuger mellem facadeelementer og vindueskarme.