Naturcenter, Amager Strand

Opførelse af kommunalt læringscenter

Adserballe & Knudsen opfører bæredygtigt byggeri med flot tømrerarbejde for Amager Strandpark under Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Kort om projektet

Solide limtræsspær, træ til beklædning mm. og godt håndværk skaber et nyt, flot naturcenter i Amager Strandpark.

Her skal københavnske børn i alderen 0-10 år komme ud og opleve strandens dyre- og planteliv og fordybe sig i eksperimenter og forsøg.

Proces

Det har været arkitektens mål, at husene i form, materialer og rumlighed både skulle forstærke brugernes og publikums oplevelse af strandparkens natur og landskab og tilføre en ny facet: I planen danner bygningerne rum imellem og omkring sig, som bliver en flydende del af strandens store rum.

Hele byggeriet har taget godt fire måneder. Den største udfordring i tømrerarbejdet lå i de skæve vinkler i facaden og ikke mindst taget, hvor de fire tagflader mødes.

Den ikoniske tømrerkonstruktion har i mange år været forbundet med Adserballe & Knudsens kompetencer inden for tømrerfaget.

Bortset fra betongulve og enkelte stabiliserende betonvægge er alle indvendige overflader i træ.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen har haft en halv snes mand i gang på projektet, og har i egenproduktion udført kloak og støbning af fundamenterne til de to huse. Tømrerne har rejst den bærende konstruktion med søjler og spær i svære limtræsbjælker, beklædt og apteret bygningerne og lagt tagpap.

Naturcentret består af to bygninger med klasselokale, køkken mm. og et areal mellem husene med plads til aktiviteter, klitlandskab mm. Det bæredygtige udtryk fuldendes af bygningernes grønne tag med sedum og solfangere. Indvendigt er yder- og indervægge beklædt med krydsfiner afvekslende med akustiske felter med lister. Kun udsatte vægflader er overfladebehandlet med klar lak.