Mariendalsvej, Frederiksberg

Nybyg af boliger

I totalentreprise opfører Adserballe & Knudsen ny bebyggelse på Frederiksberg af høj arkitektonisk kvalitet til bolig- og erhvervsformål. Byggeriet er tilpasset Frederiksbergs karréstruktur.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Der etableres 175 studieboliger og 50 seniorboliger. Studieboligerne etableres som fælles enheder med 4-5 værelser omkring et fælles køkken og opholdsareal.

Seniorboligerne er målrettet seniorer, som har lyst til at bo i en moderne lejlighed og samtidig være en del af et fællesskab.

Boligerne er ikke egentlige ældreboliger, men er forsynet med elevator samt altan eller terrasse/tagterrasse.

Bebyggelsens udformning tager udgangspunkt i Frederiksbergs karréstruktur, og består af to bygninger: en ”vinkel” og et ”T”, som skaber en forbindelse mellem eksisterende karrébebyggelser.

Der etableres attraktive opholdsarealer og stiforbindelser. I kælderen indrettes der fitnesscenter, og i stueetagen indrettes reception og café.

Proces

Logistikken skal udføres efter en detaljeret plan, fordi byggeriet opføres på en travl gade med meget lidt plads.

Adserballe & Knudsen forestår som totalentreprenør styring inden for arkitektfag samt tekniske fag.

Teknisk beskrivelse

Med projektet skal løses en kompliceret spunsning- og facadeopgave på grund af de omkringliggende bygninger.

Den nye bebyggelse indpasses i forhold til de eksisterende tagprofiler og hæfter sig på de eksisterende karrébebyggelser ved at tilpasse sig nabobebyggelsens bygningsprofil og skaber dermed en kontinuitet i områdets bebyggelse.

De to nye bygninger er adskilt af en passage og indeholder her en etage mere og går således fra 6 til 7 etager. Der er i udformningen lagt vægt på at tilgodese nabobebyggelsernes behov for sol, udsyn og lysforhold.