Mariendalsvej, Frederiksberg

Nybyg af boliger

I totalentreprise opfører Adserballe & Knudsen ny bebyggelse på Frederiksberg af høj arkitektonisk kvalitet til bolig- og erhvervsformål. Byggeriet er tilpasset Frederiksbergs karréstruktur.

Hent referenceblad

Renoveringen udføres på baggrund af projekt fra C.F. Møller.

Kort om projektet

Der etableres 175 studieboliger og 50 seniorboliger. Studieboligerne etableres som fælles enheder med 4-5 værelser omkring et fælles køkken og opholdsareal.

Seniorboligerne er målrettet seniorer, som har lyst til at bo i en moderne lejlighed og samtidig være en del af et fællesskab.

Boligerne er ikke egentlige ældreboliger, men er forsynet med elevator samt altan eller terrasse/tagterrasse.

Bebyggelsens udformning tager udgangspunkt i Frederiksbergs karréstruktur, og består af to bygninger: en ”vinkel” og et ”T”, som skaber en forbindelse mellem eksisterende karrébebyggelser.

Der etableres attraktive opholdsarealer og stiforbindelser. I kælderen indrettes der fitnesscenter, og i stueetagen indrettes reception og café.

Proces

Logistikken skal udføres efter en detaljeret plan, fordi byggeriet opføres på en travl gade med meget lidt plads.

Adserballe & Knudsen forestår som totalentreprenør styring inden for arkitektfag samt tekniske fag.

Teknisk beskrivelse

Med projektet skal løses en kompliceret spunsning- og facadeopgave på grund af de omkringliggende bygninger.

Den nye bebyggelse indpasses i forhold til de eksisterende tagprofiler og hæfter sig på de eksisterende karrébebyggelser ved at tilpasse sig nabobebyggelsens bygningsprofil og skaber dermed en kontinuitet i områdets bebyggelse.

De to nye bygninger er adskilt af en passage og indeholder her en etage mere og går således fra 6 til 7 etager. Der er i udformningen lagt vægt på at tilgodese nabobebyggelsernes behov for sol, udsyn og lysforhold.