Lavetten, Ørestad

Nybyggeri af lejeboliger

Adserballe & Knudsen udfører tømrerarbejdet på det 21.000 m2 store byggeri Lavetten i Ørestad. Her opfører Balder Danmark 241 lejeboliger, som skal stå klar sidst på sommeren 2019.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Lavetten ligger i den sydligste del af Ørestad med 8-tallet som genbo. Byggehøjderne varierer fra fire til 10 etager, hvilket giver Lavetten en skrå tagflade, der begrønnes for at skabe en visuel overgang til Fælleden.

Adserballe & Knudsens tømrersjak står blandt andet for at montere vinduer, vægge og lofter, samt for etableringen af interne trapper og cykelparkering i to etager.

 

Proces

Adserballe & Knudsen er på baggrund af tidligere samarbejder med Sjælsø Management blevet indbudt til at afgive tilbud på fagentreprisen.

Opgaven blev tildelt efter forhandling.

 

Et sjak bestående af 6 tømrersvende er tilknyttet Lavetten igennem hele byggeperioden fra maj 2018 til 2019.

Gulvarbejdet udføres i underentreprise under styring af Adserballe & Knudsens byggeledelse.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen udfører tømrerarbejdet på Lavetten. Udvendigt står tømrerne står for vinduesmontagen på hele byggeriet, i alt 1.260 stk., herunder fugearbejde, murkroner, 1.280 aluminium-sålbænke og aluminium-inddækning. Hertil kommer 3 udvendige portlofter.

Det indvendige snedkerarbejde består af montage af 760 m2 gipsvægge og -lofter og 450 m2 Troldtekt-lofter i trappeopgangene, samt etablering af interne trapper, 280 m2 akustiklofter, 40 ståldøre i kælderen, cykelparkering i to etager og montage af postkasser.

Der monteres 1.180 indvendige døre. I alt udgør fodpaneler og indfatninger 21.400 løbende meter, og ind- og udvendige fuger udgør 17.000 løbende meter. Der lægges i alt 15.000 m2 gulv.