Læhegnet, Albertslund

Nybyggeri af boliger

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på et nyt boligprojekt i Albertslund Kommune. Byggeriet består af 51 rækkehuse i to etager med private haver og terrasser samt 100 lejligheder med store altaner fordelt på to blokke.

Kort om projektet

Projektet er udviklet i samarbejdet med SVANEN, der har købt grunden, som er udstukket af COOP’s arealer i Albertslund. På rådgiversiden sidder P+P arkitekter og AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører. Bygherrerådgiver er SANDKJÆR.

I alt opføres 14.300 boligkvadratmeter til privat udlejning. Med gode udearealer og kvalitetsboliger sigter projektet mod den kræsne lejer, der ønsker en moderne bolig i høj kvalitet. Forventningen er, at de første lejere kan flytte ind i efteråret 2021.

Proces

Entreprisen er vundet igennem forhandling med SVANEN Gruppen, der er developer på sagen. I samarbejde med arkitekt- og ingeniørrådgiverne har Adserballe & Knudsens projekteringsansvarlige gennemført hovedprojekt.

Adserballe & Knudsens projektfolk indgår rutinemæssigt i projekteringen af totalentrepriser, hvor de sikrer, at byggeprogrammet kan gennemføres i henhold til aftalt kvalitet, tid og økonomi.

I opstartsperioden er der fire funktionærer tilknyttet sagen. Der er en forventning om, at der opmandes i løbet af byggeprocessen.

Når sagen er på sit højeste, vil der være mere end 100 håndværkere på byggepladsen. Sagen forventes afsluttet i efteråret 2021.

Teknisk beskrivelse

Der opføres 8.800 m2 teglstensfacade, indeholdende mønstermurværk for at give et spil i facaden. Desuden monteres flade paptage, træ-alu vinduer og altaner med glasværn.

Indvendigt monteres hvide køkkener, præfabrikerede badekabiner og trægulve med ekstra slidlag. Samtlige boliger udføres med gulvvarme, selvstændige fjernvarme units og ventilationsanlæg.

På karrébyggerierne monteres indvendige terrazzotrapper samt elevatorer i alle seks opgange.

I forbindelse med byggeriet skal 70.000 tons jord bortfjernes. I overensstemmelse med lokale bestemmelser bortfjernes det internt i Albertslund Kommune, hvor det skal anvendes som støjvold ved Hulbjerg Bakke.