Kongsholmcentret, Albertslund

Helhedsrenovering af multicenter

Vi bygger en topmoderne udgave af Kongsholmcentret karakteriseret af fleksibilitet og intelligente løsninger. Der etableres et center på 2.454 mefter omfattende brand i 2009.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen er hovedentreprenør på renoveringen af Kongsholmcentret i Albertslund. Sagen omfatter etablering af en ny Bygning M indeholdende administrationsområde med åbne kontorlandskaber, mødefaciliteter samt et auditorium med plads til 150 personer.

Som led i opgaven udføres et pilotprojekt, der skal demonstrere bæredygtige teknologier.

Bygning M består af 2.454 kvadratmeter og er placeret tæt ved Albertslund Centrum.

Det tidligere multicenter, der er tegnet Rørbæk og Møller Arkitekter, var i 2009 udsat for omfattende ildebrand og har i perioden frem til renoveringsprojektets opstart stået som en brandtomt til gene for lokalområdet.

Facaden er beklædt med 419 perforerede og bølgede sinusplader, der giver bygningen et let udtryk og fungerer som solafskærmning.

Byggeriet er en topmoderne udgave af Kongsholmcentret karakteriseret af lys, luft og intelligente løsninger.

Proces

De mange underentrepriser og grænsefladerne til samarbejdspartnere i pilotprojektet kræver en høj grad af koordinering mellem fagene og en gennemtænkt byggelogistik.

Adserballe & Knudsen har to bygge-/projektledere tilknyttet opgaven, som har drevet processen fra start til slut for at sikre en tæt dialog mellem de forskellige parter.

Teknisk beskrivelse

Renoveringen indebærer nedrivning af den eksisterende bygning. På dele af den oprindelige kælder- og stuekonstruktion bliver Bygning M rejst i stål, glas og aluminium. Facaden er beklædt med 419 perforerede og bølgede sinusplader, der giver bygningen et let udtryk og fungerer som solafskærmning. Dermed reduceres energiforbruget til nedkøling. Bygning M bidrager yderligere til at reducere miljøbelastningen ved at have 150 kvadratmeter solceller på taget og et varmegenvindingsanlæg.

Byggeriet er en topmoderne udgave af Kongsholmcentret karakteriseret af lys, luft og intelligente løsninger. Indvendigt er store, fleksible rum adskilt af glasvægge, og installationerne er placeret således, at ruminddelingen kan ændres løbende. Det centrale auditorium er i dobbelthøjde, så det kan benyttes til alt fra konferencer over julemarked til teater.

Der har været stort fokus på lyddæmpning i bygningen for at afskærme kontorområderne fra auditoriet. I lofterne er der installeret perforerede trapezplader, og gulvet er belagt med neoprenmåtter for at formindske trinlyden.

Bygherren Albertslund Kommune har meget fokus på bæredygtig teknologi, og bygningen skal tjene som et laboratorium for fremtidens smarte løsninger. Bygning M fungerer som et demonstrationsprojekt, hvor en PoE-løsning (Power over Ethernet) udføres i samarbejde med TDC, Cisco og Philips.

Projektet er afleveret.