Kanalvej, Lyngby

Nybyg af boliger

I en fagentreprise udfører Adserballe & Knudsen tømrer- og snedkerarbejder i forbindelse med nybyggeri af lejeboliger for Danica Pension i Lyngby.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Der opføres i alt 143 lejligheder fordelt på tre bygninger. I stueetagerne etableres der erhvervslejemål.

Adserballe & Knudsens egne tømrere står for indvendig aptering i form af døre, fodpaneler, rørkasser, lofter, samt vinduesmontering, facadebeklædning med cedertræ og montering af stål og aludøre i øvrige arealer. Derudover laver vi facadevægge i eternit i de to kælderetager.

Der er tale om fint snedkerarbejde indvendigt, og udvendigt giver facadebeklædningen i cedertræ et markant bidrag til byggeriets arkitektoniske identitet.

Det er et rutineret tømrersjak, der udfører opgaven på Kanalvej.

Facadebeklædningen i cedertræ har identitetsgivende karakter.

Proces

Bemandingen på sagen består af en byggeleder, en projektchef og mellem seks og otte tømrersvende afhængigt af behovet.

Sagen udføres i fagentreprise, og Adserballe & Knudsens tømrere og byggeledelse på pladsen indgår i et tæt samarbejde med de øvrige faggrupper.

Teknisk beskrivelse

Fagentreprisen rummer følgende elementer:

Gipsarbejder, døre, lofter og lister indvendigt.

Facadebeklædning, ståldøre og -porte, sålbænke og vinduesmontage udvendigt.

I alt monteres cirka 1.000 Velfac vinduer, 950 indvendige døre og 13.200 meter fodpaneler.

Der er omkring 1.700 m2 cedertræsbeklædning fordelt på espalier ved altaner, indgangspartier, skærmvægge på taget af de tre bygninger, beklædning i port-passager samt ydervægsbeklædning i stueetagerne.

Beklædningen er lodret monterede trælameller på 21x33mm som er høvlede og faset på kanterne. Træet er canadisk cedertræ, som er forarbejdet, brandimprægneret og olieret i Danmark.

De anodiserede aluvinduesrammer i bronzefarve fremstår harmonisk med facadepartierne i cedertræ.