Jens Warmings Vej, København S

Helhedsrenovering

Vi foretager en gennemgribende renovering, fornyelse og nybyggeri af 62 ét-plans murede rækkehuse på Jens Warmings Vej. Adserballe & Knudsen er hovedentreprenør på byggeriet fra 1962.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen renoverer 62 boliger og opfører samtidig 40 nye boliger i både ét og to plan – henholdsvis som en ny etage ovenpå de eksisterende boliger, samt i form af nye rækkehuse.

Arbejdet udføres for Boligselskabet HJEM v/FA09 med Mangor og Nagel A/S som rådgivere.

Beboere kigger på, mens byggeriet pågår.

Byggeriet stod færdigt i oktober 2015.

Proces

Arbejdet udføres i hovedentreprise og strækker sig over 3 år.

Vi bemander sagen med fire bygge/projektledere for at have det nødvendige overblik og planlægningsmæssige overskud til at styre den omfattende logistik i forbindelse med genhusning af beboere, der både foregår i de eksisterende og nyrenoverede boliger.

Samtidig skal bemandingen håndtere beboernes mulighed for tilvalg.

Byggepladsens øvrige logistik og produktion vælger vi at bemande tungt, således at byggelogistik og beboerfærden kan foregå trygt og sikkert.

For at imødekomme bygherres ønske om færrest mulige flytninger i den kortest mulige periode i forbindelse med genhusning, foregår en detaljeret planlægningsproces inden byggeopstart.

Således kan vi genhuse i takt med færdiggørelse af de enkelte boliger i stedet for i etaper, og derved kan vi spare tid for bygherre og beboere.

Vi varsler på fire forskellige platforme og har erfaring med, at det hjælper beboerne til at tilrettelægge deres egen hverdag og derved mindske de gener, som vi ikke allerede har reduceret ved øget planlægning og andre tekniske tiltag i forbindelse med byggeriet.

Teknisk beskrivelse

Efter genhusning af beboerne omfatter arbejderne nedrivning af alle overflader i husene samt nødvendig miljøsanering af farlige stoffer og svampesporer.

Herefter opbygges boligen på ny med nyt tag, isolering i henhold til gældende regler, nye gulve, lofter, vinduer og terrassepartier samt reetablering af anlægget omkring husene.

De eksisterende ingeniørgange sløjfes, og der føres nye kabler og forsyningsledninger frem til alle huse fra den eksisterende varmecentral i nye føringstracé.

Boligen opbygges på ny med nyt fundament, nye gulve, lofter, vinduer og terrassepartier samt reetablering af anlægget omkring husene.