Blovstrød Børnehus, Allerød

Nybyggeri af institution

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på opførelsen af en ny institution i Blovstrød. Byggeriet på 1.785 mligger helt ud til Kongevejen og slår dørene op for 150 børn i 2019.

 

Hent referenceblad

Kort om projektet

Byggeriet er karakteriseret udvendigt af skiferbeklædte facader og indvendigt af et atrium med et Velux ovenlysbånd. En terrasse i stueplan binder bygningen sammen med de landskabsarkitektoniske løsninger.

Der monteres 130 m2 solceller på taget, og forsyningskilderne kan styres manuelt og anvendes som pædagogiske værktøjer. Da der er tale om en børneinstitution, er der i materialevalget lagt særlig vægt på vedligehold, holdbarhed og godt indeklima, herunder akustik og dagslysforhold.

Adserballe & Knudsen er ansvarlig for styringen af alle håndværkerfag. Byggeriet udføres på cirka 14 måneder af op mod 30 håndværkere.

Sagen udføres med rådgiverne Rubow Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S for Allerød Kommune. Den udføres på baggrund af en helhedsplan fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der er bygherrerådgiver på projektet.

Proces

Adserballe & Knudsen står for styring af alle håndværkerfag igennem et byggeforløb på cirka 14 måneder.

Når der er flest mand på sagen, arbejder godt 30 håndværkere på grunden, herunder smed til råhuset, jord- og betonarbejder til støbning af kælder i betonelementer, tagdækker, tømrer, vvs’er, ventilationsmand, elektriker, glas- og alumand (indgangspartier), gasbeton-murer, maler, flisemurer, gartner og gulvlægger.

Projektfolkene fra Adserballe & Knudsen indgår på sagen i et tæt samarbejde med rådgiverne om den afsluttende projektering.

Samarbejdet med både rådgiver og bygherre har været godt, og i fællesskab er der blandt andet fundet en alternativ løsning til den oprindeligt projekterede betonkonstruktion.

Adserballe & Knudsen står for styring af alle håndværkerfag igennem et byggeforløb på cirka 14 måneder.

Facaden består af trækassetter med skiferbeklædning. Der er monteret cirka 130 m2 solceller på taget.

Teknisk beskrivelse

Den cirka 1.000 m2 store facade består af trækassetter med skiferbeklædning. Over bygningens atrium konstrueres et stort ovenlys, og byggeriet er et af de første i Danmark, hvor Velux ovenlysbånd bliver taget i brug.

Byggeriet får altan på alle fire sider, på bagsiden etableres en stor hovedtrappe med repos, og i stueplan etableres en terrasse på udearealet. Hertil kommer ca. 95 vinduer og franske altaner.

Med fokus på at sikre lave driftsomkostninger for byggeriet i fremtiden, er klimaskærm og forsyningskilder med til at bidrage til et minimalt energiforbrug. Der monteres 130 m2 solceller på taget, og der er mulighed for manuel styring af både lys og vand, og miljøtiltagene kan anvendes som pædagogiske redskaber. Institutionen overholder bygningsreglementets krav til tilgængelighed og er indrettet i overensstemmelse med Handicapforeningens anvisninger.

På udearealerne installeres 28 træer i situationsplan. Landskabsarkitekturen gengiver den mose, der oprindeligt lå på arealet.

Der er indtænkt, at materialer skal være velegnede til brug i en børneinstitution. Institutionen opføres i holdbare og vedligeholdelsesfri materialer og overflader, herunder linoleumsgulve, hvilket bidrager til den fremtidige drift og vedligehold, samt øger kvaliteten af indeklimaet.

Materialevalget understøtter en god akustik med lyddæmpende overflader, og der er i bygningen lagt fokus på gode dagslysforhold i alle rum.

Renderinger af institutionen fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Rendering af institutionens forside mod Kongevejen.

Byggeriet ud mod Skolevej. Fotograferet i februar 2019 få uger før endelig aflevering.