Højstensgård, Herlev

Tagrenovering

40 boligblokke med i alt 380 boliger bliver renoveret og får efterisoleret taget i en totalentreprise. I alt udskiftes 20.000 m2 tagplader af eternit.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen har som totalentreprenør gennemført en større bygningsrenoveringsopgave i boligforeningens afdeling Højstensgård.

Afdelingen, der er beliggende i Herlev, består af 380 boliger fordelt på rækkehuse i 2 plan samt altansgangsboliger i 1 plan.

Opgaven omfattede, udover renoveringen af afdelingens tage, efterisolering af gavle samt etablering af mekanisk ventilation fra badeværelserne.

Proces

Opgaven blev udført i totalentreprise, hvilket gav optimale vilkår for at styre opgaven sikkert, få logistikken til at fungere og sikre samspil mellem de enkelte fag. På den måde er både boligforening og beboerne sikret det bedste resultat.

Arbejdet blev primært udført udefra og var tilrettelagt i en rullende plan. En blok tog 5-7 uger afhængig af størrelsen. Desuden blev loftet i badeværelserne udskiftet og der blev installeret mekanisk udluftning.

Adserballe & Knudsen havde 10-12 mand og to funktionærer på opgaven.

 

 

Undervejs blev det besluttet at udvide byggesagen til også at omfatte tagrenovering på afdelingens fællesbygninger. Arbejdet blev tilrettelagt
og gennemført med etapevis udførelser, afleveringer og overdragelser af færdigrenoverede blokke.

Det har været en længerevarende byggeperiode, men processens forskellige etaper, delafleveringerne, håndteringen af mangeludbedring har været udført med fokus på at holde et højt kvalitetsniveau.

Arbejdet blev primært udført udefra og var tilrettelagt i en rullende plan. En blok tog 5-7 uger afhængig af størrelsen.

Desuden blev loftet i badeværelserne udskiftet og der blev installeret mekanisk udluftning.

Teknisk beskrivelse

Tagrenovering er en kerneopgave for Adserballe & Knudsen, der spiller på fagområderne tømrer, blik, maler og murer samt byggeledelse og kvalitetsstyring.

Isoleringen blev øget fra 75 til 400 mm. og tagkonstruktionen forhøjet tilsvarende.

De gamle asbest eternitplader blev erstattet med full size stålplader. I alt 20.000 m2 tag.

Samtidig blev de eksisterende skalmurede gavle nedrevet og genopført med ny 190 mm isolering.

De gamle asbest eternitplader blev erstattet med full size stålplader. I alt 20.000 m2 tagplader udskiftes.