Tandplejeklinik, Hillerød

Nybyggeri af klinik

Den nye tandplejeklinik opføres i totalentreprise som det første projekt i en større rammeaftale med Hillerød Kommune. Bygningen samler seks klinikker under ét tag fordelt på cirka 1.500 etagemeter.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Projektet er det første byggeri under den rammeaftale, som Adserballe & Knudsen har indgået med Hillerød Kommune om opførelse af kommunale byggerier i totalentreprise.

Den nye tandplejeklinik kommer til at samle kompetencer, viden og ressourcer fra seks eksisterende tandplejeklinikker på 1.500 etagemeter i ét hus, som er designet til at understøtte udviklingen af et stærkt fagligt miljø

Huset vil bl.a. rumme basistandpleje, tandregulering, specialtandpleje og narkoseklinik samt tidssvarende, administrative funktioner og personalefaciliteter.

Arkitektonisk trækker tandplejeklinikkens koncept inspiration fra en kindtand. Bygningen er hvid, glat og næsten lige så bred, som den er høj og dyb samt med små fremspring og kendetegn, som enhver tand har.

”Nerven” i bygningen er et stort fællesrum, der forbinder alle tre etager og skaber forbindelse mellem husets medarbejdere og brugere. Det store fællesrum får et stort ovenlys og vægge, der er beklædt med trælameller.

Proces

A&K er én ud af tre entreprenører i rammeaftalen med Hillerød Kommune, der også rummer tre ingeniører og tre tegnestuer.

Formålet med rammeaftalen er at udvikle de kommende års kommunale byggesager igennem processer, hvor bygherre, entreprenør og rådgivere tidligt sætter sig sammen om at udvikle løsninger, udvælge materialer og træffe afgørelser om økonomi, tid og logistik.

I forbindelse med tandplejeklinikken er der gennemført en omfattende brugerproces med Hillerød Kommune, fagpersonale og brugere for at udvikle det helt rigtige hus.

Brugerne har været involveret i projekteringen af huset frem til hovedprojekt. Den tilgang giver brugerne indflydelse på projektet, ejerskab over sagen og en indsigt i byggeprocessen. Alt sammen med henblik på at skabe det bedst mulige byggeri.

Igennem projekteringsfasen har Adserballe & Knudsen arbejdet tæt sammen med rådgiverne, hvilket har ført til flere konkrete optimeringer af projektet, herunder en optimering af kloakprojektet.

A&K udarbejder en mock-up af klinikinventar samt facadeisolering, gulve, lofter og diverse løsninger.

Teknisk beskrivelse

Tandklinikken opføres på borede fundamenter. Bygningen er et betonhus med facadeisolering og puds. Den hvide facade udgør 1.000 m2. Der er fladt tag, og der opføres en tagterrasse samt 45 m2 solceller, der vil producere 41.8 Kwh/m2/år.

Da det er en medicinsk klinik, stilles der særlige funktionskrav. Der monteres blandt andet røntgenvægge fra Knauff, og ventilationsprojektet er udformet til at kunne håndtere medicinske gasarter og stor varmeudvikling.

Der udføres murerarbejde i forbindelse med bade- og toiletfaciliteter, køkken og omklædning. Der bygges en kantine på i alt 80 m2 til de medarbejdere, der har deres daglige gang i bygningen. Desuden lægges der slidstærke linoleumsgulve.

Når pladsen er travlest, vil der være cirka 20 håndværkere i produktion. Byggeledelsen forventer at udføre tømrerarbejdet i egenproduktion. Det gælder montage af vinduer, døre, lofter og vægge. I alt monteres 45 vinduer og udvendige dørpartier.

Byggeriet ligger mellem en skole, et gymnasium og en eksisterende tandplejeklinik, hvilket giver logistiske udfordringer, som byggeledelsen blandt andet håndterer ved at lukke for leverancer i tidsrummet 7:30-8:30.