Frederiks Have, Frederikssund

Nybyggeri af boliger

I Frederikssund opføres 57 nøglefærdige boliger i totalentreprise. Adserballe & Knudsen har udarbejdet byggeprogrammet, og projektet er blevet til igennem et tidligt og tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør.

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på opførelsen af 57 nøglefærdige boliger inklusive alle tilhørende udearealer. Adserballe & Knudsen leverer alle ydelser, så boligerne fremstår 100 % klar til overtagelse af de kommende lejere.

Byggeprogrammet er udviklet af Adserballe & Knudsen for bygherren Lundebjergvej 4 ApS. Hovedprojekteringen er udført i samarbejde med Mangor & Nagel og Wissenberg.

Boligarealet er på 3.800 m2. De 57 lejligheder har et gennemsnitligt areal på 65 m2. Byggeriet opføres som 2 svalegangshuse i 3-5 etager og med 2 opgange med elevator.

Alle lejligheder får privat friareal i form af terrasse eller altan. Med i projektet er udførelsen af alle udearealer omfattende grønne opholdsarealer, gårdrumsarealer, vejanlæg, parkeringspladser og støjvold.

Proces

Byggeriet er blevet til igennem et tidligt og tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør. Adserballe & Knudsen har udarbejdet byggeprogrammet for bygherre, og alle parter har deltaget i projekteringsmøderne.

 

Det har skabt en velkørende proces, at projektet er udviklet i fællesskab mellem de aktører, som skal udføre sagen.

På projektet er der tilknyttet en projektchef, en projektleder og en byggeleder. I udførelsesfasen er alle traditionelle fag involveret.

I starten af februar blev der støbt en 350 mm tyk bundplade. 30 vognlæs beton ankom i løbet af dagen til byggepladsen, hvilket svarer til godt halvdelen af betonværkets daglige produktion.

Teknisk beskrivelse

Boligerne i Frederiks Have opføres efter BR2018. Selve udførelsesperioden forventes at vare 14-15 måneder.

Byggeriet opføres som et traditionelt betonelementbyggeri. Der skalmures med rødlige håndstrøgne mursten, og cirka 5 % af murværket udføres med relief. Der anlægges fladt tag med tagpap.

Boligerne opføres på en smal byggegrund i et eksisterende boligkvarter. Grunden er blevet klargjort i oktober 2019. Der skal pælefunderes på grund af bløde jordbundsforhold.

Fundamenter udføres i engangsforskalling, og terrændæk bliver støbt i fiberbeton. Begge løsninger er valgt for at effektivisere processen og materialeforbruget.

Boligerne udstyres med samtalekøkkener jf. arkitektprogrammet, og der monteres Invita køkkener.

Altaner udføres i galvaniserede stålkonstruktioner, der monteres på bagvægselementer.