Ellebjerg Skole, København SV

Totalrenovering af skole

Adserballe & Knudsen totalrenoverer Ellebjerg Skole for Københavns Kommune. Den omfattende renovering finder sted, mens skolen er i drift.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Ellebjerg Skole fra 1950 totalrenoveres indvendigt.

Adserballe & Knudsen vandt opgaven på 73 mio. kr. med at renovere og modernisere skolens 26 klasselokalerfire faglokaler samt aula, så skolen fremstod genoprettet i skoleåret 2013/2014.

 

 

Efter mere end seks årtier trængte skolen til en opgradering.

26 klasselokaler, fire faglokaler samt aula renoveres og moderniseres i skoleåret 2013/2014.

Proces

Den største udfordring er, at skolens godt 400 elever og lærere har deres daglige undervisning, mens arbejdet er i gang.

Adserballe & Knudsen har erfaring med at være ansvarlig for byggestyring, der er kompliceret af stramme tidsfrister og hensyntagen til bygningens brugere under udførelse.

Der er lagt en plan for at sikre en fornuftig og ansvarlig adskillelse fra arbejdsområdet og for løbende at informere alle.

Arbejdet blev opdelt i 12 etaper, så elever og lærere kunne rykke fra gamle til nye lokaler, efterhånden som de blev klar.

Der blev imidlertid konstateret asbest, bly og PCB i de oprindelige byggematerialer og overflader, så det krævede en endnu tungere logistik at holde skolen kørende, mens renoveringen blev håndteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt, uden at nogen kom i kontakt med de farlige stoffer.

Når en etape blev igangsat, blev området afspærret, og der blev opsat sluser, så støv ikke spredte sig ved nedrivningerne af de gamle byggematerialer.

Teknisk beskrivelse

3-4 byggeledere og 8-10 tømrere udskifter vinduer, opsætter nye sænkede lofter mm. og slutter af med at udskifte taget.

10 mand udfører murer-, maler- og vvsarbejde.

Arbejdet er afsluttet i 2014.

Ellebjerg Skole fra 1950 er tegnet af Povl Baumann og rummer store arkitektoniske kvaliteter.