Spejderhytte, Frederiksberg

Nybyggeri af natur- og fritidshytte

En moderne natur- og fritidshytte til Det Danske Spejderkorps midt i Søndermarken på Frederiksberg. Der opføres 420 multifunktionelle etagemeter, som til fulde udnytter byggeriets naturlige omgivelser.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Placeringen midt i Søndermarken på Frederiksberg er unik. Det samme er arkitekturen i det nye aktivitetshus, som Adserballe & Knudsen opfører til DDS-spejderne og andre brugere.

Huset består af to bygninger, hvor den ene skal rumme samlings- og aktivitetsrum samt køkken, og den anden skal indeholde omklædning og værksted.

Aktivitetshuset er på 420 etagemeter og består af to modstående bygninger i to etager, som forbindes af et betondæk i 1. sals højde. Betondækket har en dobbeltfunktion som terrasse og overdækning over udearealet mellem husene.

Store glaspartier åbner huset. Brugerne får ikke alene lys og luft, men er også i kontakt med Søndermarkens natur lige udenfor.

Den skrånende grund, hvor huset opføres, er udnyttet optimalt med et uderum i flere niveauer og indretning af lege- og aktivitetsplads med Base Camp, bålplads, mm. på en del af rummet mellem bygningerne.

 

Det nye hus er beregnet til flere brugere. Spejderne skal anvende lokalerne på lige fod med andre aktive i området. Løbere i Søndermarken kan tage bad og klæde om.

Andre grupper kan anvende mødelokalerne og udeområdets faciliteter.

Proces

Bemandingen på sagen består af en projektleder og 10 mand. Opgaven er at styre sagen sikkert og godt igennem i tæt samarbejde meden bygherre, der ikke beskæftiger sig med byggeri til daglig.

 

Projektet er støttet af Frederiksberg Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Realdania, Nordeafonden og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Teknisk beskrivelse

Arkitektens og bygherrens tanker har ført til et hus med rigtig mange detaljer, skæve vinkler og komplekse løsninger, som Adserballe & Knudsens erfarne tømrere står for at føre ud i livet.

Adserballe & Knudsen udfører projektet i udstrakt egenproduktion.

Det er vante materialer med in-situ beton, tømmerarbejde, aptering, mm.

Huset indeholder komplekse løsninger, der stiller store krav til det udførte håndværk.