Dalen, Helsingør

Nybyggeri af seniorboliger

Adserballe & Knudsen opfører 40 seniorboliger i totalentreprise for den almennyttige forening Dalen. I processen tages der særlige hensyn til beboerne i plejehjemmet på nabogrunden.

Hent referenceblad

Kort om projektet

De kommende beboere på Dalen får rummelige boliger med havudsigt i Helsingør. Beboerne er medlemmer af foreningen Dalen, der består af borgere over 55 år, som har haft en vision om en kollektiv boform, hvor man både kan leve selvstændigt og indgå i et aktivt fællesskab.

Totalentreprenør Adserballe & Knudsen har haft fokus på at gennemføre en nænsom byggeproces, da byggeriet opføres som nabo til et plejehjem. Det er den almene boligorganisation Fremtidens Almene Boliger, der er bygherre på sagen.

Byggeriet udføres i samarbejde med JJW Arkitekter og Ingeniører’ne A/S. Bygherrerådgiver er Bjørnsholm A/S. Entreprisesummen er på 56.5 mio. kr.

Proces

Sagen gennemføres med et særligt hensyn til de eksisterende beboere i nabobyggeriet. For at gøre dagligdagen mere sikker for plejepersonale, pårørende, beboere og naboer har vi klart afgrænset byggeplads og beboeradgangsveje.

Der er monteret gangstier foran alle indgange til plejehjemmet, i en sådan bredde at både senge og kørestole frit kan køre frem og tilbage. 

Der afholdes dialogmøder med naboerne, så de får mulighed for at få information om byggeprocessen. Vi har opsat skilte med information ved alle adgangsveje og på hele området omkring byggepladsen. Dette er særlig vigtigt, da der ofte er ambulancekørsel til og fra plejehjemmet.

Vi har desuden oprettet en helt ny kørepladevej rundt omkring byggepladsen, så ambulancer og plejepersonale frit kan køre hele vejen til døren uden at blive generet af vores byggeplads.

Teknisk beskrivelse

Dalen opføres som et betonhus med skalmuring. Gårdrummet er udformet som en skålformet ”dal” med adgangsstier og taghaver, som forbinder boligerne på indersiden af byggeriet. Beboerne er fælles om en stor taghave med pergola, og der etableres adgang til ugenerede taghaver via mindre taghuse.

Boligerne bliver på mellem 61 og 112 m2. I alt opføres 3.498 m2 boliger. Kælderarealet indeholder p-areal og udgør i alt 2.365 m2.

Boligerne opføres i lavenergiklasse 2015 og er udstyret med velfærdsteknologiske løsninger. Foruden boliger indrettes fælleslokaler i en eksisterende bygning, hvoraf halvdelen nedrives. Bofællesskabet ligger i Hellebo Park tæt ved Højstrup St. og få hundrede fra vandet.

Der anlægges solceller og 550 m2 sedum på taget. Byggeriets ydervægge er tunge murede facader på 1.200 m2. Mod gården opføres lette facader med eternitplader, i alt 2.000 m2.

I byggeprocessens mest travle perioder har byggeledelsen ansvaret for styringen af 54 håndværkere inden for de traditionelle fag.