Tempeltræet, Frederiksberg

Nybyggeri af klubtilbygning

Adserballe & Knudsen er hovedentreprenør på opførelsen af en klubtilbygning på Skolen ved Bülowsvej. Byggeriet skal opnå en DGNB guldcertificering.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg har udvidet sin kapacitet med 150 børn, og med det følger et øget behov for klubfaciliteter. Derfor har kommunen besluttet at etablere en ny klubtilbygning, som indgår i det større bygningskompleks, der er organiseret som et campusområde med flere bygninger mellem Bülowsvej, Thorvaldsensvej og Rosenørns Allé.

Der etableres 842 bruttokvadratmeter til den nye klubtilbygning. 87 m2 renoveres af den eksisterende skolebygning til brug som fælles flugtvejstrappe for den nye klub og skolen. I alt omfatter projektet således 929 m2.

Projektet udføres i hovedentreprise med en entreprisesum på ca. 23,6 mio. Byggeriet skal opnå en guldcertificering i DGNB-systemet.

Fra starten har der været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem byggesagens aktører, som udover Adserballe & Knudsen består af bygherre Frederiksberg Kommune, totalrådgiver Primus Arkitekter, ingeniør OKHOLM, landskabsarkitekt STED og DGNB-auditor Charlotte Falstrup.

Proces

Da der er et begrænset areal at bygge på omkring Skolen ved Bülowsvej, stiller det store krav til både projektering og koordineringen i udførelsen.

Byggeledelsen arbejder efter lean-principper og just-in-time leverancer, så materialer og elementer ankommer til pladsen, når de skal indarbejdes i byggeriet.

Indledningsvist afholdes der møder med de leverandører, som har fælles grænseflader i produktionen.

Det bidrager til at sikre en smidig byggeproces og en høj grad af gennemsigtighed.

 

 

Byggeriet er præcertificeret til en DGNB guldcertificering. Byggeledelsen har et stort fokus på affaldssortering, energiforbrug og materialevalg. Der anvendes udelukkende FSC-certificeret træ i byggeriet samt materialer med lav afgasning for at skabe et bedre indeklima. Byggeproduktionens CO2-udledning monitoreres under hele udførelsesperioden.

For at opnå endelig guldcertificering skal projektet leve op til en række både kvalitative og kvantitative kriterier. Den opnåede kvalitet bliver beskrevet, vurderet og verificeret igennem målinger af bl.a. lufttæthed, fugtindhold og akustiske forhold. Da projektændringer undervejs i byggeforløbet kan have indvirkning på projektets score, er der løbende en tæt dialog med totalrådgiverens DGNB-auditor.

Teknisk beskrivelse

For at skabe en arkitektonisk sammenhæng mellem skolens bygninger, er der valgt en facadeløsning bestående af lette elementer med genbrugsmursten som overflade. De leveres i systemleverance, så de samlede elementer blot skal monteres på pladsen.

Bygningshøjderne spænder fra tre til fem etager med tagterrasse på bygningens lave del. Der udføres udearealer, som omfatter et forareal på 133 kvadratmeter, en gårdhave på 88 kvadratmeter og en taghave på 70 kvadratmeter.

Der opføres et tagterrassedæk, og forarealet bliver indrettet som ankomstområde, hvor bygningens facade mod Fuglevangsvej begrønnes intensivt med klatre- og slyngplanter.

Tekniske anlæg og teknikhus er en integreret del af bygningens helhedsgreb og arkitektur og er placeret på bygningens femte etage.