Brunevang, Rødovre

Helhedsrenovering

Adserballe & Knudsen renoverer og moderniserer 60 eksisterende boliger samt tilbygger i alt 110 nye boliger, som sammenbygges med det eksisterende byggeri. Det samlede byggeri øges fra nuværende 2 etager til i alt 4-5 etager. Derudover opføres et fælleshus med et areal på ca. 250 m2 og et nyt maskinhus på ca. 150 m2.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Brunevang er en parkbebyggelse, hvor boligblokke ligger mellem grønne parkrum. Boligblokkene er alle bygget i 1954 og er i to etager med kælder samt delvis udnyttede tagetager.

Bebyggelsen består af 16 boligblokke, miljøgård, udhus og garager.

Boligerne etableres ved tilbygning og sammenbygning af de fire vestligste blokke til en lang sammenhængende bebyggelse bygget sammen i en slangeform som en ”boligslange”.

Den nye boligslange får en ny sammenhængende facade med støjafskærmende effekt mod Motorring 3, som vil være til gavn for både beboere i boligslangen og beboere i området øst for boligslangen.

Proces

Projektet er tilknyttet syv bygge-/projektledere for det nødvendige overblik og planlægningsmæssige overskud til at styre den omfattende logistik, således at byggelogistik og beboerfærden kan foregå trygt og sikkert.

Alle parter på sagen er kommet igennem en lang og kompliceret designfase og byggeproces, hvor samarbejdet har været præget af åben, konstruktiv dialog.

Samarbejdet har fungeret fremragende til trods for store udfordringer, som er blevet tacklet professionelt ved at hjælpe hinanden, og ved at parterne har adresseret hinanden med respekt for de enkeltes synspunkter og mål for projektet.

Holdet har, trods en byggesag som i kort form kan kaldes vanskelig, formået at løse problemerne i samarbejde.

Det arkitektoniske hovedtræk i den færdigrenoverede bebyggelse er røde murede facader i kombination med hvide pudsede partier.

For at imødekomme et sundt indeklima er boligerne indrettet med støjisolerede udvendige altaner samt støjdæmpende russervinduer ud mod Motorring 3, som gør det muligt at lufte ud, uden at støjen følger med ind i boligerne.

Teknisk beskrivelse

I dag er den gennemsnitlige størrelse på boligerne i hele området ca. 69 m². De nye boliger i boligslangen vil få en gennemsnitlig størrelse på ca. 90 m². Det samlede etageareal for boligerne bliver ca. 33.500 m².

De nye boliger og kælder opføres i betonelementer og facaderne fremstår i henholdsvis hvid puds, mursten og aluminiumsbeklædte altanpartier. Lejlighederne indrettes med robuste trægulve og hvide køkkener samt hvide vægge.

Badeværelser leveres som færdige elementer og monteres i takt med resten af betonelementerne. Tagkonstruktionen er opbygget som et varmt tag bestående af trapezplader, isolering og tagpap.

Derudover opføres et fælleshus med et areal på ca. 250 m² og et nyt maskinhus på 150 m².

Tømrerarbejde udføres i egenproduktion og udgør cirka 20 procent af entreprisen.